1.
Κριαράς Ε. Επιστολές του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου και η Γνωριμία των Γραμμάτων μας στο Εξωτερικό. Comparison [διαδίκτυο]. 30 Ιανουάριος 2017 [παρατίθεται 6 Φεβρουάριος 2023];5:7-13. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/10684