1.
Πατσαλίδης Σ. Ο Θεατρικός Χώρος σαν Πολιτιστικό Παράδειγμα: Σύντομη Διαχρονική Αναφορά. Comparison [διαδίκτυο]. 30 Ιανουάριος 2017 [παρατίθεται 20 Ιούνιος 2024];5:95-117. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/10716