1.
Γαλανάκης ΑΒ. Yvan Goll – Ε. Χ. Γονατάς: Προς μια συγκριτική ποιητική. Comparison [διαδίκτυο]. 1 Μάρτιος 2018 [παρατίθεται 20 Μάιος 2024];26:11-30. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/11120