1.
Ανδρειωμένος Γ. Η ξένη λογοτεχνία από μετάφραση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Το παράδειγμα των νεότερων σχολικών αναγνωσμάτων. Comparison [διαδίκτυο]. 6 Φεβρουάριος 2017 [παρατίθεται 1 Δεκέμβριος 2022];9:110-3. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/11450