[1]
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. 2023. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ. Θεάτρου Πόλις. Διεπιστημονικό περιοδικό για το θέατρο και τις τέχνες. (Μαΐου 2023), 191–195.