(1)
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Δ. Κριτική υποδοχή και σκηνική πρόσληψη του Ρακίνα στην ελληνική σκηνή (19ο ς - 21ος αιώνας). Θεάτρου Πόλις 2023, 46-80.