(1)
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ. Θεάτρου Πόλις 2023, 191-195.