ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. (2023). ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ. Θεάτρου Πόλις. Διεπιστημονικό περιοδικό για το θέατρο και τις τέχνες, 191–195. ανακτήθηκε από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/theatrepolis/article/view/34573