ΠΟΥΧΝΕΡ Β. «Προσληπτική πολυσταθερότητα» και«αυτoποιητικός αναδραστικός κύκλος»: Παρατηρήσεις για τα εννοιολογικά εργαλεία μιας θεωρητικής ανάλυσης της θεατρικής παράστασης. Θεάτρου Πόλις. Διεπιστημονικό περιοδικό για το θέατρο και τις τέχνες, [S. l.], p. 21–27, 2023. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/theatrepolis/article/view/34560. Acesso em: 19 ιουνίου. 2024.