ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 2023. ‘ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ’. Θεάτρου Πόλις. Διεπιστημονικό περιοδικό για το θέατρο και τις τέχνες, Μάιος, 191-95. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/theatrepolis/article/view/34573.