ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Δ. (2023) ‘Κριτική υποδοχή και σκηνική πρόσληψη του Ρακίνα στην ελληνική σκηνή (19ο ς - 21ος αιώνας) ’, Θεάτρου Πόλις. Διεπιστημονικό περιοδικό για το θέατρο και τις τέχνες, σελ. 46–80. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/theatrepolis/article/view/34544 (ημερομηνία πρόσβασης: 29 Μάιος 2024).