ΠΟΥΧΝΕΡ Β. (2023) ‘«Προσληπτική πολυσταθερότητα» και«αυτoποιητικός αναδραστικός κύκλος»: Παρατηρήσεις για τα εννοιολογικά εργαλεία μιας θεωρητικής ανάλυσης της θεατρικής παράστασης’, Θεάτρου Πόλις. Διεπιστημονικό περιοδικό για το θέατρο και τις τέχνες, σελ. 21–27. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/theatrepolis/article/view/34560 (ημερομηνία πρόσβασης: 19 Ιούνιος 2024).