ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. (2023) ‘ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ’, Θεάτρου Πόλις. Διεπιστημονικό περιοδικό για το θέατρο και τις τέχνες, σελ. 191–195. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/theatrepolis/article/view/34573 (ημερομηνία πρόσβασης: 20 Ιούνιος 2024).