[1]
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α., ‘ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ’, Θεάτρου Πόλις, σελ. 191–195, Μαΐου 2023.