ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Δ. ‘Κριτική υποδοχή και σκηνική πρόσληψη του Ρακίνα στην ελληνική σκηνή (19ο ς - 21ος αιώνας)’. Θεάτρου Πόλις. Διεπιστημονικό περιοδικό για το θέατρο και τις τέχνες, Μάιος 2023, σελ. 46-80, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/theatrepolis/article/view/34544.