ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ‘ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ’. Θεάτρου Πόλις. Διεπιστημονικό περιοδικό για το θέατρο και τις τέχνες, Μάιος 2023, σελ. 191-5, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/theatrepolis/article/view/34573.