ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. ‘ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ’. Θεάτρου Πόλις. Διεπιστημονικό περιοδικό για το θέατρο και τις τέχνες (Μάιος 23, 2023): 191–195. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 20, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/theatrepolis/article/view/34573.