1.
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Δ. Κριτική υποδοχή και σκηνική πρόσληψη του Ρακίνα στην ελληνική σκηνή (19ο ς - 21ος αιώνας) . Θεάτρου Πόλις [διαδίκτυο]. 22 Μάιος 2023 [παρατίθεται 28 Μάιος 2024];:46-80. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/theatrepolis/article/view/34544