1.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ. Θεάτρου Πόλις [διαδίκτυο]. 23 Μάιος 2023 [παρατίθεται 20 Ιούνιος 2024];:191-5. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/theatrepolis/article/view/34573