Η γραφιστική τέχνη ως μέσον υποστήριξης ασθενών με άνοια


Γεώργιος Σούφλας
Abstract
Η ασθένεια της άνοιας ενδέχεται να λάβει τη μορφή χιονοστιβάδας τα επόμενα χρόνια, απότοκο της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και του σύγχρονου, κακού τρόπου ζωής και διατροφής. Φαρμακευτική αγωγή δεν έχει βρεθεί, με αποτέλεσμα ο κύριος τρόπος αντιμετώπισης της ασθένειας να είναι η καθημερινή εκγύμναση του μυαλού των ασθενών στα κέντρα ημέρας.
Η έρευνα μέσω της επισκόπησης της βιβλιογραφίας και των συνεντεύξεων με ειδικούς στην ασθένεια, κατέληξε στην ανάγκη για την εξεύρεση τρόπων εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας των ασθενών. Δεδομένης της κατάστασής τους, δεν επιδιώχθηκε η ενστάλαξη στο μυαλό τους νέων πολύπλοκων γνώσεων, αλλά η συγκράτηση απλών γνώσεων που θα βελτιώσουν την καθημερινότητά τους.
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να προταθεί ένας τέτοιος τρόπος εκπαίδευσης και υποστήριξης μέσω της γραφιστικής τέχνης. Η ερευνητική πρόταση συνδύασε τα νέα ψηφιακά εκπαιδευτικά μέσα μέσω της πλατφόρμας "Talent Cards” με πραγματικές εκτυπωμένες κάρτες, σχεδιασμένες σύμφωνα με τις βασικές αρχές της γραφιστικής σύνθεσης. Προτάθηκε η επίδειξη των μαθημάτων στους ασθενείς αρχικά μέσω κινητής συσκευής και έπειτα η αλληλεπίδρασή τους με τους εργοθεραπευτές μέσω πραγματικών εκτυπωμένων καρτών.
Στη συγκεκριμένη έρευνα δράσης χρησιμοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις με ειδικούς στην ασθένεια, έγιναν δυο φάσεις σχεδιασμού, για τις οποίες ελήφθη ανατροφοδότηση και έγινε αξιολόγησή τους από τους ειδικούς αλλά και από 6 πραγματικούς ασθενείς.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Γεώργιος Σούφλας
Γραφίστας,
References
Βακαλό(χ.η.). Ba graphic design. Ανακτήθηκε από https://vakalo.gr/course-category/ba-graphic-design/στις 19/06/19.Κοζάκου –Τσιάρα Ο. (1997). Εισαγωγή στην εικαστική γλώσσα. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.Κωνσταντόπουλος Π. (2013). GRAPHIC DESIGN. Αθήνα: Εκδόσεις GRAMMAΜαστρογιάννης Θ. (31/05/15). 10 βασικές αρχές σύνθεσης. Ανακτήθηκε από http://graficnotes.blogspot.com/2015/05/10.html στις 23/06/15.Παναγιωτακόπουλος Χ., Σαρρής Μ. (12/2017). Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. -ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Αθήνα: Εκδ. ΙΩΝ.Παπατριανταφύλλου Γ., Λύκου Ε. (08/03/12). Άνοια: συμπτώματα και αιτίες, Ανακτήθηκε από https://www.iatropedia.gr/ygeia/ania-simptomata-ke-eties/29013/στις 12/03/19.Σιάκας Σ. (2011). Αξιοποίηση της κινούμενης εικόνας (Animation) και της κινηματογραφικής αφήγησηςστη διαμόρφωση πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού για διδακτικούς/μαθησιακούς στόχους. (Διδακτορική διατριβή). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.Alzheimer-hellas(χ.η.). Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer& Συγγενών Διαταραχών. Ανακτήθηκε από http://www.alzheimer-hellas.gr/index.php/alzheimer-disease/anoia-provlimaστις 24/02/19.Alzheimer’s association (χ.η.). What is Dementia? | Symptoms, Diagnosis, Causes, Treatments (χ.η.). Ανακτήθηκε από https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-dementiaστις 06/03/19.Dr Maëlenn Guerchet, Dr Matthew Prina, Dr Yu-Tzu Wu, Gemma-Claire Ali , Prof & Martin Prince (08/2015). World Alzheimer Report 2015. The Global Impact of Dementia. An Analysis of prevalence, incidence, cost and trends. Ανακτήθηκε από https://www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2015.pdfστις 10/03/19.EU Science Hub (04/06/19): Who will live and work in the EU in 2060? Ανακτήθηκε από https://ec.europa.eu/jrc/en/news/who-will-live-and-work-eu-2060στις 16/06/19.Lasquite Μ. (χ.η.). What Makes Good Design? Basic Elements and Principles. Ανακτήθηκεαπόhttps://visme.co/blog/elements-principles-good-design/στις22/06/19.TalentCards (χ.η.). Bite-sized training for your people. Ανακτήθηκε από https://www.talentcards.io/?aff=Adwords&utm_term=talent%20cards&utm_campaign=1111331881&gclid=EAIaIQobChMI1MXZqaLU4AIV1OF3Ch0zHQBrEAAYASAAEgLHJ_D_BwEστις 24/02/19.
TastyTuts (21/01/19). What is Graphic Design? Ep1/45 [Beginners Guide to Graphic Design]. Ανακτήθηκε από https://www.youtube.com/watch?v=dFSia1LZI4Yστις 19/06/19.World Health Organization (12/12/17). Dementia. Ανακτήθηκεαπόhttps://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementiaστις14/03/19