Η ψηφιακή πληροφόρηση και η προσβασιμότητα σε ιστοσελίδες μουσείων για άτομα με αναπηρία


Ματίνα Κιουρεξίδου
Abstract

Η σημερινή κοινωνίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο διαδίκτυο καθώς είναι εύκολα προσβάσιμο και καθίσταται ένα από τα κύρια μέσα επικοινωνίας, ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Οι ιστοσελίδες των μουσείων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως πύλες ψηφιακής ενημέρωσης/εκπαίδευσης όσον αφορά στην προσβασιμότητα και την αλληλεπίδραση με τους επισκέπτες τους. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσει με τη μέθοδο της ευρετικής αξιολόγησης τις ιστοσελίδες των μουσείων στην Ελλάδα και να παρουσιάσει κατά πόσο είναι προσβάσιμες οι πληροφορίες τους σε ψηφιακούς επισκέπτες με αναπηρία. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από ειδικούς στο τομέα με συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούσαν την πρόσβαση στις πληροφορίες που αναρτούν τα μουσεία. Τα μουσεία που επιλέχθηκαν με βάση την υψηλή τους επισκεψιμότητα με βάση τον αριθμό των εισιτηρίων που είχαν δηλώσει ήταν συνολικά οκτώ. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αναδεικνύουν πως η διαδικτυακή παρουσίαση πληροφοριών και ενημέρωσης που παρέχουν τα ψηφιακά μουσεία παρουσιάζουν προβλήματα και απαιτεί αλλαγές ώστε τα άτομα με αναπηρία δεν έχουν πλήρη πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Abascal, J., Arrue, M., Fajardo, I., Garay, N., & Tomás, J. (2004). The use of guidelines to automatically verify web accessibility. Univ. Access Inf. So, 3, 71-79.
Adam, A., & Kreps, D. (2009). Disability and discourses of web accessibility. Information, Communication & Society, 12:7, 1041-1058.
Ardissono, L., Kuflik, T., & Petrelli, D. (2012). Personalization in cultural heritage: the road travelled and the one ahead. User Model. User Adap. Interact, 22, 73-99.
Argyropoulos, V.S., Kanari, C. (2015). Re-imagining the museum through “touch”: reflections of individuals with visual disability on their experience of museum-visiting in Greece. Alter. 9, 130-143.
Cho, H., & Jolley, A. (2016). Museum Education for Children with Disabilities: Development of the Nature Senses Traveling Trunk. Journal of Museum Education, 220-229.
Colorable. (2020). Retrieved on: https://colorable.jxnblk.com
Colors with Good Contrast. (2020). Retrieved on: https://www.w3.org/WAI/perspective-videos/contrast/
Customizable Text. (2020). Retrieved on: https://www.w3.org/WAI/perspective-videos/customizable/
Kabassi, K. (2019). Evaluating museum websites using a combination of decision-making. Journal of Heritage Tourism, 14, 544-560.
Keyboard Compatibility. (2020). Retrieved on: https://www.w3.org/WAI/perspective-videos/keyboard/
Kiourexidou, M., Antonopoulos, N., Kiourexidou, E., Piagkou, M., Kotsakis, R., & Natsis, K. (2019). Websites with Multimedia Content: A Heuristic Evaluation of the Medical/Anatomical Museums. Multimodal Technol. Interact., 3, 42.
Langa, L., et al. (2012). Museum web accessibility: a pilot assessment of Mid-Atlantic museums. Int. J. Incl. Museum, 4.
Lopatovska I. (2014). Museum website features, aesthetics, and visitors’ impressions: a case study of four museums. Museum Management and Curatorship, 30, 191-207.
Mangani, A., & Bassi, L. (2019). Web information, accessibility and museum ownership. Int. J. Tour. Policy, 9, 265–281.
McMillen, R. & Alter, F. 2017. Social media, social inclusion, and museum disability access. Museums & Social Issues, 12, 115-125.
Nielsen, J. Usability Engineering; Academic Press: San Francisco, CA, USA, 1993.
Nielsen, J. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Retrieved on: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/?lm=usability-engineering&pt=book
Papadimitriou, N., Plati, M., Markou, E., & Catapoti, D. (2016). Identifying accessibility barriers in heritage museums: conceptual challenges in a period of change. Mus. Int, 68, 33-47.
Sandell, R. (2003). Social inclusion, the museum and the dynamics of sectoral change. Museum and Society, 1, 45-62.
Schmutz, S., Sonderegger, A., & Sauer, J. (2016). Implementing recommendations from web accessibility guidelines. Hum. Factors, 58, 611-629.
Text to Speech. (2020). Retrieved on: https://www.w3.org/WAI/perspective-videos/speech/
The Paciello Group. (2020). Retrieved on:
Video Captions. (2020). Retrieved on: https://www.w3.org/WAI/perspective-videos/captions/
Voice Recognition. (2020). Retrieved on: https://www.w3.org/WAI/perspective-videos/voice/
Walsh, D., Hall, M., Clough, P., & Foster, J. (2018). Characterising online museum users: a study of the national museums liverpool museum website. Int. J. Digit. Libr, 21, 75-87.
Web Content - WCAG. (2020). Retrieved on: https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
World Health Organization. (2003). Retrieved on: https://www.who.int/mediacentre/news/notes/2003/np24/en/
W3C (Web Accessibility Initiative guidelines). (1999). Retrieved on: http://www.w3c.gr/wai/translations/accessibility.html
WCAG Conformance Logos. (2020). Retrieved on: https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/conformance-logos/
Προσβασιμότητα. (2020). Ανακτήθηκε από: https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/accessibility