Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Grotesque Metamorphoses and Creative Practices in Jan Svankmajer


Published: Jun 4, 2021
Keywords:
Jan Svankmajer grotesque aesthetics Kayser Bakhtin stop motion animation hybrids
Irida Zhonga
https://orcid.org/0000-0002-0669-2728
Abstract

This paper explores stop motion puppetry films through the lens of the grotesque, to see how this aesthetic category helps in understanding the medium and its appeals. Noel Carroll describes the grotesque as, a “departure from the ordinary” whereas Wolfgang Kayser tries to explain its nature as that of an “estranged world”. The animated works of pioneering filmmaker Jan Svankmajer have been pivotal when it comes to visual manifestations of hybrid forms and the formation of illusory supernatural life by merging objects of animate and inanimate simulacra. I will discuss in which ways the grotesque is portrayed in Svankmajer’s films by examining manifestations of grotesque in the bodies of the puppets as well as in the filmmaker’s creative process. When going into a more in-depth analysis, Mikhail Bakhtin’s concept of the ‘grotesque body’ and its relationship to the earth as an unfinished metamorphosis of existence and Wolfgang Kayser’s writings on the grotesque as an alienated world created through the practices of the artist will also be used to identify how Svankmajer mixes and alters the biological and ontological categories of everyday objects.

Article Details
  • Section
  • Theory
Downloads
Download data is not yet available.
References
Bakhtin, M. M. (1984). Rabelais and His World. Bloomington: Indiana University Press.
Bendazzi, G. (1994). Cartoons: One Hundred Years of Cinema Animation. London: John Libbey & Company Limited.
Carroll, L. (1865). Alice’s Adventures in Wonderland. MacMillan.
Carroll, N. (2013). Minerva's Night Out: Philosophy, Pop Culture, and Moving Pictures. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
Gasek, T. (2012). Frame-by-Frame Stop Motion: The guide to non-traditional animation techniques. Oxford: Focal Press.
Harpham, G. G. (2006). On the Grotesque: Strategies of Contradiction in Art and Literature ([2nd ed.], Ser. Critical studies in the humanities). Aurora, Colo.: Davies Group.
Holloway, R. (1987). Z for Zagreb. London: Tantivy Press.
Holman, B. L. (1975). Puppet Animation in the Cinema: History and Technique. New Jersey: Barnes and Co.
Jackson, W. (1997). The Surrealist Conspirator: An Interview with Jan Svankmajer. Retrieved December 08, 2020 from http://www.awn.com/mag/issue2.3/issue2.3pages2.3 jacksonsvankmajer.html
Kayser, W., & Weisstein, U. (1963). The Grotesque in Art and Literature. New York, N.Y: McGraw-Hill.
Méliés, G. (Director). (1902). A trip to the moon [Film]. Pathe.
Nelson, V. (2001). The Secret Life of Puppets. London: Harvard University Press.
Švankmajer, J. (Director). (1983). Dimension of Dialogue. [Film]. Krátký film Praha.
Švankmajer, J. (Director). (1988). Something from Alice. [Film]. Krátký film Praha.
Švankmajer, J. (Director). (1989). Darkness, Light, Darkness. [Film]. Krátký film Praha.
Svankmajer, J. (2006). “Decalogue”. Vertigo Magazine 3(1). Accessed December 08, 2020. https://www.closeupfilmcentre.com/vertigo_magazine/volume-3-issue-1-spring-2006/decalogue/
Thomas, F., & Johnston, O (1995). The illusion of life: Disney animation. New York: Hyperion.
Thomson, Philip J. (1972). The Grotesque. London: Routledge.
Wells, P. (1998). Understanding Animation. London: Routledge.