Μαρία Στρατηγάκη (επιμ.), Πολιτικές ισότητας των φύλων. Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και εθνικές πρακτικές, Έκδοση Κέντρου Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ) και Gutenberg, Αθήνα 2008


Κούλα Κασιμάτη
Abstract

Δεν διατίθεται περίληψη.

Article Details
  • Rubrik
  • Book Reviews
Downloads
Keine Nutzungsdaten vorhanden.
Am häufigsten gelesenen Artikel dieser/dieses Autor/in