Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

“The Declaration on the Common Language”: A View from the Inside


Ranko Bugarski
Abstract
The editor of the special issue of AWPEL on former Yugoslavia has kindly invited me to provide the journal’s readership with more information on this document, evaluated in distinctly negative terms by Professor Christian Voß in his contribution to the present collection of articles. I will gladly do so, in my capacity as a native speaker of Serbo-Croatian, a consultant in the drafting process of the Declaration and one of its initial signatories and public supporters. [...]
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Ranko Bugarski, University of Belgrade

The author was until his retirement Professor of English and General Linguistics at the University of Belgrade. He was a guest lecturer at numerous universities in Europe, the USA, and Australia, and has published widely in English and general linguistics, applied linguistics, sociolinguistics etc., including the co-edited books Language Planning in Yugoslavia (1992) and Language in the Former Yugoslav Lands (2004). He has served as President, Societas Linguistica Europaea; Vice President, International Association of Applied Linguistics; and Council of Europe expert on minority languages (Strasbourg), as well as on the editorial boards of several international journals. He is a member of Academia Scientiarum et Artium Europaea (Salzburg). His students and colleagues worldwide have honoured him with four festschrifts.

References
Bugarski, R. 2018. Govorite li zajednički? Kako je nastala i kako je primljena Deklaracija o zajedničkom jeziku [Do you speak Common? The origin and reception of the Declaration on the common language]. Belgrade: Biblioteka XX vek.
Bugarski, R. (forthcoming 2019). “A lingua communis in the Western Balkans?” To appear in the proceedings of the conference “Koine, koines and the formation of Standard Modern Greek”, Thessaloniki, 3-4 November 2017. Thessaloniki: Institute of Modern Greek Studies.
Bulić, R. 2017. “Zbilja, kako nam se zove zajednički jezik?” [Really, what do we call our common language?]. Stav 6.4.2017: 30-32.
Kordić, S. 2010. Jezik i nacionalizam [Language and nationalism]. Zagreb: Durieux.
Kordić, S. 2017. “Čitaj pažljivo, kako god zvao jezik” [Read carefully, whatever you call the language]. Problemi sa Delaracijom. Deutsche Welle-Pescanik net 7.4.2017.
Marković, A. (ed.). 1998. Slovo o srpskom jeziku [The Declaration on the Serbian Language] (in six languages). Beograd: Fond istine o Srbima.
Voß, C. 2017. “Četiri jezika” [Four languages]. Problemi sa Deklaracijom. Deutsche Welle-Pescanik net 7.4.2017.