Βράβευση μελέτης-Article Award

27-12-2022

Η μελέτη με τίτλο: «‘Speaking Ceramics’: Bacini as Containers of Hidden Messages and Expressions of Memory» έλαβε από την Ακαδημία Αθηνών το Βραβείο Αυρηλία Κομνηνού της Τάξεως των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών, εις μνήμην της κόρης της Μαίρης Κομνηνού-Αναγνωστοπούλου, απονεμόμενο σε Έλληνα αρχαιολόγο, για πρωτότυπη επιστημονική μελέτη, επί αρχαιολογικών θεμάτων. Η μελέτη υποβλήθηκε σε ανέκδοτη μορφή και ανώνυμα, συνοδευόμενη από ένα ρητό. Δημοσιεύτηκε πρόσφατα στον τόμο 32 του έτους 2022 του περιοδικού [Παράρτημα, σελ. 1-122].

 

The study entitled: "'Speaking Ceramics': Bacini as Containers of Hidden Messages and Expressions of Memory" received from the Academy of Athens the "Avrilia Komninou" Award of the Section of Letters and Fine Arts, in memory of her daughter, Mary Komninou-Anagnostopoulou, awarded to a Greek archaeologist, for an original scientific study, on an archaeological subject. The study was submitted in unpublished form and anonymously. It was recently published in the journal's volume 32 of 2022 [Appendix, pp. 1-122].