Ἀνέκδοτη μονωδία στὸν "οἰκεῖον" τοῦ αὐτοκράτορα Γεώργιο Καντακουζηνὸ (15ος αἰ.)


Published: Sep 29, 1983
Keywords:
Γεώργιος Καντακουζηνός μονωδία Μανουήλ Β᾽ Παλαιολόγος Ιωάννης Η᾽ Παλαιολόγος Λήμνος Κωνσταντινούπολη Πατριαρχική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρείας κώδικας 220
Κρίτων ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Abstract
 

K. Chryssochoidis

 Monodie inèdite pour l' ‘oikeios' de l'empereur Georges Cantacuzène (XVe s.)

L'étude porte sur la personne, inconnue par ailleurs, de Georges Cantacuzène, «oikeios» de l'empereur Jean VIII Paléologue. Édition d'une monodie anonyme pour Georges Cantacuzène d'après le manuscrit Alexandrinus gr. 220, ff. 174- 179v.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Most read articles by the same author(s)