Βιβλιοκρισία: Δ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ, Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και το αγιολογικό του έργο. Συμβολή στη μελέτη της εκκλησιαστικής γραμματείας της μεσοβυζαντινής περιόδου [Ανάλεκτα Βλατάδων 70], Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 2018


Δέσποινα ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗ-ΚΑΛΑΪΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗ
Abstract

Βιβλιοκρισία: Δ. Κακλαμάνος, Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και το αγιολογικό του έργο. Συμβολή στη μελέτη της εκκλησιαστικής γραμματείας της μεσοβυζαντινής περιόδου [Ανάλεκτα Βλατάδων 70], Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 2018

Article Details
  • Section
  • Review Articles and Book Reviews
Downloads
Download data is not yet available.