Βιβλιοκρισία : Γιάννης Θεοχάρης, Η Αθήνα μετά το τέλος του αρχαίου κόσμου. Αρχιτεκτονική γλυπτική από τον 8ο ώς τον 11ο αι. μ.Χ., Αθήνα 2022


Γεώργιος ΠΑΛΛΗΣ
Abstract

Βιβλιοκρισία : Γιάννης Θεοχάρης, Η Αθήνα μετά το τέλος του αρχαίου κόσμου. Αρχιτεκτονική γλυπτική από τον 8ο ώς τον 11ο αι. μ.Χ., Αθήνα 2022

Article Details
  • Section
  • Review Articles and Book Reviews
Downloads
Download data is not yet available.