Τοπογραφικά του αθηναϊκού πεδίου κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο (9ος-12ος αιώνας)


Γεώργιος Νέστορος ΠΑΛΛΗΣ
Abstract
Στο άρθρο επιχειρείται η κατά το δυνατόν αναπαράσταση της οικιστικής οργάνωσης του αθηναϊκού πεδίου κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο, μέσα από την εξέταση των σωζόμενων μνημείων και αρχαιολογικών τεκμηρίων, αλλά και από τις διαθέσιμες γραπτές πηγές. Σχολιάζονται ζητήματα όπως η χωροθέτηση και η πολεοδομική οργάνωση των μικρών περιφερειακών οικισμών, οι παραγωγικές δραστηριότητες, η συμβολή του μοναχισμού, η κοσμική και η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Γεώργιος Νέστορος ΠΑΛΛΗΣ, Μέλος ΔΕΠ ΕΚΠΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας Λέκτωρ