Μια μορφή «περιβαλλοντικού» πολέμου στο Βυζάντιο: Γεωργικές δολιοφθορές και αγροτικά εργαλεία ως φονικά όπλα


Σοφία ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ
Abstract
Η υποδούλωση εχθρικών εδαφών μέσω της καταστροφής της σοδειάς και της πρόκλησης λιμού όσο και του αποκλεισμού στην πρόσβαση νερού, ακόμα και της μόλυνσης των υδροφόρων οριζόντων, αποτέλεσε αρχέγονη πολεμική στρατηγική, πρωτόγονη εκτελεστικά και κοινότοπη σε συχνότητα. Η μορφή αυτή του «περιβαλλοντικού», συμβατικά καλούμενου, πολέμου έχει μακραίωνη μυθολογική και πιθανόν εξίσου μακρά ιστορική παράδοση, διαπολιτισμικά και διαχρονικά.Στη συγκεκριμένη μελέτη επιδιώκεται μόνο η επιλεκτική παρουσίαση, μέσω των γραπτών και εικαστικών μαρτυριών, των ιδιαίτερα ιδιαζόντων μέσων και πρωτότυπων μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν προς επίτευξη γεωργικών δολιοφθορών σε πολέμους όπου εμπλεκόταν ο βυζαντινός στρατός. Eπίσης, γίνεται επιλεκτική αναφορά σε γεγονότα όπου αγρότες και αγροτικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχα ως ατρατιώτες και όπλα σε ιδιόμορφες αλλά όχι σπάνιες συνθήκες πολέμων.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Most read articles by the same author(s)