Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Assessment of the performance of some new insecticides for the control of the vine mealybug Planococcus ficus in a Tunisian vineyard


Published: Nov 7, 2017
Keywords:
Tunisia vine Planococcus ficus insecticide treatment Integrated Pest Management
R. Mansour
K. Grissa Lebdi
S. Rezgui
Abstract

Mealybugs (Hemiptera: Pseudococcidae) cause major economic losses in many Tunisian grapegrowing areas. In an attempt to improve management strategies for the Vine Mealybug (VM) Planococcus ficus (Signoret), three insecticides, imidacloprid, Prev-Am® and spirotetramat, were evaluated for their effect on this insect on vine, with reference to methidathion. The systemic insecticide spirotetramat (Movento® 150 OD) provided the greatest control performance of the VM populations, compared to the contact insecticide methidathion, the systemic insecticide imidacloprid applied through furrow irrigated system, and to Prev-Am®, a new contact biopesticide. Three weeks after treatment, VM eggs and adult females were missing from spirotetramat-treated vines. Additionally, spirotetramat supplied a long-residual activity against VM populations and prevented further spread of these insects on vine leaves. Therefore, this new systemic insecticide could be incorporated in an Integrated Pest Management program for VM control in Tunisian vineyards. Despite its short-residual activity, Prev-Am® was shown to be more effective than both methidathion and imidacloprid, mainly on VM eggs and L3 nymphs, and resulted in the highest level of VM L1-L2 nymph decrease on vine trunks. Hence, this biopesticide might prove useful for VM management in vineyards. 

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Anonymous. 2003. Current status of the Vine Mealybug Planococcus ficus in California. A Report from the Division of Plant Health and Pest Prevention Services, USA, March 25, 2003.
Ben-Dov, Y. 1994. A Systematic Catalogue of the Mealybugs of the World (Insecta: Homoptera: Coccoidea: Pseudococcidae and Putoidae) with data on geographical distribution, host plants, biology and economic importance. Intercept Limited Andover. 686 pp.
Brück, E., A. Elbert, R. Fischer, S. Krueger, J. Kühnhold, A.M. Klueken, R. Nauen, J.F. Niebes, U. Reckmann, H.J. Schnorbach, R. Steffens and X. Van Waetermeulen. 2009. Movento®, an innovative ambimobile insecticide for sucking insect pest control in agriculture: Biological profile and field performance. Crop Prot. 28: 838-844.
Buonocore, E., G.T. Garzia, V. Cavalieri and G. Mazzeo. 2008. Riconoscere le cocciniglie farinose. Informat. Agr. 64: 62-63.
Cabaleiro, C. and A. Segura. 1997. Field transmission of grapevine leafroll associated virus 3 (GLRaV-3) by the mealybug Planococcus citri. Plant Dis. 81: 283- 287.
Daane, K., E. Weber and W.J. Bentley. 2004. Vine mealybug: Formidable pest spreading through California vineyards. Pract. Winery Vineyard 3: 35-40.
Daane, K.M., W.J. Bentley, V.M. Walton, R. Malakar-Kuenen, G.Y. Yokota, J.G. Millar, C.A. Ingels, E.A. Weber and C. Gispert. 2006. New controls investigated for vine mealybug. Calif. Agric. 60: 31- 38.
De Borbòn, C.M., O. Gracia and G.S. Gómez Talquenca. 2004. Mealybugs and Grapevine Leafroll-Associated Virus 3 in Vineyards of Mendoza, Argentina. Am. J. Enol. Viticult. 55: 283-285.
Flaherty, D.L., W.L. Peacock, L. Bettiga and G.M. Leavitt. 1982. Chemicals losing effect against grape mealybug. Calif. Agric. 36:15-16.
Franco, J.C., A. Zada and Z. Mendel. 2009. Novel approaches for the management of mealybug pests. In I. Ishaaya and A. R. Horowitz [Ed.] Biorational control of arthropod pests Application and resistance management, Springer Netherlands. pp: 233-278.
Godfrey, K., J. Ball, D. Gonzalez and E. Reeves. 2003. Biology of the vine mealybug in vineyard in the Coachella Valley, California. Southwest. Entomol. 28: 183-196.
Godinho, M.A. and J.C. Franco. 2001. Survey on the pest status of mealybugs in Portuguese vineyards. IOBC/WPRS Bull. 24 (7): 221-225.
Mahfoudhi, N. and M.H. Dhouibi. 2009. Survey of mealybugs (Hemiptera: Pseudococcidae) and their natural enemies in Tunisian vineyards. Afr. Entomol. 17: 154-160.
Mahfoudhi, N., M. Digiaro and M.H. Dhouibi. 2009. Transmission of grapevine Leafroll viruses by Planococcus ficus (Hemiptera: Pseudococcidae) and Ceroplastes rusci (Hemiptera: Coccidae). Plant Dis. 93: 999-1002.
Mansour, R. 2008. Etude des cochenilles farineuses, Planococcus citri Risso et Planococcus ficus Signoret, en viticulture: systématique, biologie et lutte intégrée. MS Thesis in Biological and Integrated Control in Agriculture. Université du 7 Novembre à Carthage, Institut National Agronomique de Tunisie, Tunis, Tunisia, 72 pp.
Mansour, R., K. Grissa Lebdi, I. La Torre, L. Zappalà and A. Russo. 2009. Preliminary study on mealybugs in two vineyards of the Cap-Bon Region (Tunisia). Tunis. J. Plant Prot. 4: 185-196.
Tsai, C.W., J. Chau, L. Fernandez, D. Bosco, K.M. Daane and R.P.P. Almeida. 2008. Transmission of grapevine leafrollassociated virus 3 by the vine mealybug (Planococcus ficus). Phytopathology 98: 1093-1098.
Walton, V.M. and K.L. Pringle. 1999. Effects of pesticides used on table grapes on the mealybug parasitoid Coccidoxenoides peregrinus (Timberlake) (Hymenoptera: Encyrtidae). S. Afr. J. Enol. Vitic. 20: 31-34.
Walton, V.M. and K.L. Pringle. 2004. A survey of mealybugs and associated natural enemies in vineyards in the Western Cape Province, South Africa. S. Afr. J. Enol. Vitic. 25: 23-25.
Walton, V.M., K.M. Daane and K.L. Pringle. 2004. Monitoring Planococcus ficus in South African vineyards with sex pheromone- baited traps. Crop Prot. 23: 1089-1096.
Walton, V.M., K. Krüger, D.L. Saccaggi and I.M. Millar. 2009. A survey of scale insects (Sternorryncha: Coccoidea) occurring on table grapes in South Africa. 6pp. J. Insect Sci. 9:47.
Youssfi, F.E. 2007. Bio-écologie de Planococcus citri Risso (Hemiptera: Pseudococcidae) et essai de lutte. MS Thesis in Organic Agriculture. Université du 7 Novembre à Carthage, Institut National Agronomique de Tunisie, Tunisia, 95 pp.