Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Karamaouna, F., Benaki Phytopathological Institute, Department of Pesticides’ Control and Phytopharmacy, Laboratory of Efficacy Evaluation of Pesticides, Greece

  • ENTOMOLOGIA HELLENICA Vol. 18 (2009) - Articles
    Conspecific and heterospecific host discrimination in two parasitoid species of the mealybug Pseudococcus viburni, the solitary Leptomastix epona and the gregarious Pseudaphycus flavidulus
    Abstract  PDF