Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Kalaentzis, Konstantinos, Institute of Biology, Leiden University, Sylvius Laboratory, Sylviusweg 72, 2333 BE, Leiden, The Netherlands Naturalis Biodiversity Center, PO Box 9517, 2300 RA Leiden, The Netherlands, Greece