Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

On Some Motifs in Poetics


Published: Jan 11, 2020
Keywords:
Philosophy painting poetry Koutougkos motifs
Dimitra Mermigki
Abstract

This text is dedicated to the Emeritus Professor of Analytical Philosophy and Poet, Aristophanes (Αris) Koutougos. From his prolific poetry (published, or under publication), emerges a dialectic of a characteristic poetic idiom, his own "Aristophanean-poetry". Its main element is the delimitation of the poetic shape in the breadth of the surface of artistic creation within philosophical depth in general. Ηis poetic discourse super-vises time reflections on the structural rivalries of its declarative propositions which, eventually, reshape the complexity and purify the uncontrolled outbursts or "sharp remainders" of the dramatized (comic-tragic) event. A.K. approaches poetry and philosophy by opening a new discussion about the idea of an aesthetic dialectic with painting, music and song, mostly in natural everyday language as philosophically influenced.

Article Details
  • Section
  • Publishing partner
Downloads
Download data is not yet available.
References
Αγγελάτος, Δ. (2017). Λογοτεχνία και Ζωγραφική, Αθήνα: Gutenberg.
Arendt, H. (1968). Introduction, Illuminations: Essays and Reflections, New York: Schocken Books. Αριστοτέλης. Ποιητική, ΙΙ48a, VI50a, XXV26–28.
Αριστοτέλους, (1937). Περί Ποιητικής, Μτφρ. Σ. Μέναρδος, Εισαγ., κείμ., ερμηνεία, Ι. Συκουτρής, Αθήνα: Ι.Δ. Κολλάρος και Σία.
Benjamin, W. (1994). Σαρλ Μπωντλαίρ, Ένας Λυρικός στην Ακμή του Καπιταλισμού, Λιβιεράτος Κώστας, επιμ., Αναγνώστου Λ., Μτφρ. Γκουζούλης Γ., Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
- (1939). On Some Motifs in Baudelaire, transl. H. Zohn, Illuminations: Essays Reflections, ed. H. Arendt, New York: Schocken.
Burnet J. (1978). H αυγή της Ελληνικής Φιλοσοφίας. Αθήνα: Αναγνωστίδης.
Deleuze, J. (1994). Difference and Repetition, Continuum.Devlin, Keith. (1994). Mathematics: The science of Patterns. New York: W. H. Freeman.
Genette, G. (1972). Critique et poétique: Figures III, Paris: Seuil, σελ. 9-12 Κουτούγκος, Ά. (2016). Περίπατοι στην γκαλερί, Αθήνα: Γαβριηλίδης.
- (2014). Καλοκαίρια τρόπος του λέγειν, Αθήνα: Γαβριηλίδης,
- (2012α). Σονάτες για βροχή και πιάνο, Αθήνα: Γαβριηλίδης.
- (2012β). Περί φιλοσοφικής μεθόδου, Αθήνα: Πεδίο.
Lesky A. (1988). Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, ((5η έκδοση), Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη
Καρακάση, Κ., Κοτελίδης, Γ., Σπυριδοπούλου, Μ. (2015). Ιστορία και θεωρία των λογοτεχνικών ειδών, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1989).
Μάντζιος, Θ. Π. (2013). Ποίηση και ζωγραφική στους Έλληνες μεταπολεμικούς υπερρεαλιστές, κεφ. Σχέσεις Ποίησης ζωγραφικής, Διδ. διατρ., Παν/μιο Ιωαννίνων.Πλάτωνας. Πολιτεία, 597.
Πλούταρχος. Ηθικά, 346f.
Ηρόδοτος, (1994). Ιστορία 2 Ευτέρπη, Αθήνα: Κάκτος, σελ. 165-75.
Ηοrace, (1970). Satires, Epistles, Ars Poetica (361-365), ed. Rushton Fairclough, London: Ηeinemann, p.480. [Dorsch, T.S., (1965). Classical Literary Criticism, trans., T.S., Dorsch, Harmondsworth: Penguin, pp.91-2]
Hobsbawm, E., Ranger T. (2004). Η επινόηση της Παράδοσης, μτφρ. Θ. Αθανασίου, Αθήνα: Θεμέλιο
Kierkegaard, S. (1974). Η έννοια της αγωνίας, μτφρ. Γ. Τζαβάρας, Αθήνα: Δωδώνη.
Kroh P. (1996). Λεξικό αρχαίων συγγραφέων, Ελλήνων και Λατίνων
Liddel & Scott, (2007). Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού, Aθήνα: Πελεκάνος
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-scott/index.html (2011). Λεξικό, μτφ, Κωνσταντινίδου, Παν. Αιγαίου, Τμήμα Μαθηματικών,
Farduzzi, M.,, Hunter, R. (2002). Ο Ελικώνας και το Μουσείο - Η ελληνιστική ποίηση από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την εποχή του Αυγούστου, μτφρ. Δ. Κουκουζίκα, Μ. Νούσια, επιμ. Θ. Παπαγγελής, Α. Ρεγκάκος, Αθήνα: Πατάκη. (1968, 155-200).
Hopkinson N. (2005). Ανθολογία ελληνιστικής ποίησης, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Συλλογικό, (2008). Ελληνιστική Μούσα - Συνέχεια και νεωτερισμός στην ελληνιστική ποίηση
επιμ. Φλ. Π. Μανακίδου, Κ. Σπανουδάκης, Αθήνα: Gutenberg.
Περιοδικά – άρθρα
Poetics today (Autumn, 1979) Vol. 1, No. 1/2, Duke University Press
Δίσκοι ακτίνας (cd)
Κουτούγκος Αρ., Περιστέρης, Φ. Το βάθος της επιφάνειας, Immanent Realism, Aθήνα: Ζεύξις, 2013.
- Ματιές πάνω από το πέλαγος, Aθήνα: Ζεύξις, 2018.
Ιστότοποι
http://istorika-8emata.blogspot.gr/2012/07/1901.html (τελευταία ανάκτηση 22 Απριλίου 2018) http://home.mindspring.com/~chadwick15/_wsn/Conversation.html (τελ. ανάκτηση 27 Απριλίου 2019)