Οι έρευνες του Villoison στην Κωνσταντινούπολη και στις Κυκλάδες (1784-1786). Νέα στοιχεία από επιστολές του προς τον Choiseul-Gouffier


Published: Sep 30, 2019
Keywords:
Jean-Baptiste-Gaspard d’Ansse de Villoison Constantinople Cyclades M.-G.-F.-A. comte de Choiseul-Gouffier
Γιώργος Κουτζακιώτης
https://orcid.org/0000-0001-7421-8107
Abstract

Δε διατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Article Details
  • Section
  • Μελετήματα
Downloads
Download data is not yet available.
Most read articles by the same author(s)