Οι ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ είναι το προϊόν μιας συνεργασίας φίλων που έχει αρχίσει με διάφορες μορφές από το 1981. Αντίθετα προς τους νόμους της αγοράς, δεν έρχεται να καλύψει μια υφιστάμενη ζήτηση, αλλά να συμβάλει στη δημιουργία μιας κριτικής επιστημονικής συζήτησης για τα θέματα του χώρου στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η ιδέα για το περιοδικό γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1999, στις φιλόξενες Λεύκες της Πάρου, στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Σεμιναρίου του Αιγαίου. Οι τακτικές ανά διετία ή τριετία διεθνείς συναντήσεις των Σεμιναρίων συντηρούν, 18 χρόνια τώρα, κριτικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις για τη γεωγραφία και το χώρο, φέρντοντας κοντά Έλληνες και ξένους ειδικούς. Η ιδέα της Πάρου ήταν ορισμένα από τα επιστημονικά κείμενα των Σεμιναρίων, τα οποία κυκλοφορούσαν στο σύνολο τους ως πρακτικά, να αποτελέσουν το έναυσμα για την έκδοση ενός επιστημονικού περιοδικού. Αρχικά την έκδοση του περιοδικού είχαν αναλάβει οι εκδόσεις Εξάντας (τεύχος 1 ως 16) και από το τεύχος 17 συνεχίζεται με τις εκδόσεις Νήσος.

Οι ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ προτείνουν μια κριτική διεύρυνση των ζητημάτων και έχουν ανοικτές τις σελίδες τους σε συνεργασίες από όλες τις γνωστικές περιοχές που καλύπτουν θέματα φυσικής και ανθρώπινης γεωγραφίας, χαρτογραφίας, προγραμματισμού και σχεδιασμού πόλεων και περιφερειών, γεωγραφικής εκπαίδευσης, οικολογίας και περιβάλλοντος. Έξι θεματικές ενότητες οργανώνουν κάθε φορά τα περιεχόμενα του περιοδικού. Στα επώνυμα σχόλια που φιλοξενούνται στις Γεω-Επικαιρότητες σχολιάζονται σύντομα, κρίσιμα θέματα της συγκυρίας. Στα Επιστημονικά Άρθρα δημοσιεύονται (κατόπιν κρίσεως, βλ. σχετικές οδηγίες για την υποβολή εργασιών) εκτενείς εργασίες Ελλήνων και ξένων συναδέλφων. Στις Επιστημονικές Συναντήσεις και Αντιπαραθέσεις παρουσιάζονται συνέδρια, σεμινάρια και άλλες επιστημονικές δράσεις και υπάρχει «χώρος» για τη φιλοξενία επιστημονικών αντιπαραθέσεων. Στις Παρουσιάσεις Ερευνητικών Προγραμμάτων και Διατριβών γίνεται η παρουσίαση αντίστοιχων εργασιών. Στο Βήμα των Φοιτητών παρουσιάζονται φοιτητικές δράσεις και πρωτοβουλίες και σύντομες παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών. Τέλος, υπάρχουν Βιβλιοκριτική και Βιβλιοπαρουσίαση ελληνικών και ξένων βιβλίων.

Γιατί όμως ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ; Ο προβληματισμός για το χώρο και τον τόπο είναι ήδη κατακερματισμένος και ενίοτε υπερ-ειδικευμένος ανάμεσα σε πολεοδόμους, χωροτάκτες, γεωλόγους, τοπογράφους, ιστορικούς, αρχιτέκτονες, περιβαλλοντολόγους, χαρτογράφους κ.α. Έχει χαθεί η ενότητα του χώρου, ενώ σπάνια αναζητείται η  σχέση της υλικής, φυσικής βάσης με τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαδικασίες. Η γεωγραφία, ως επιστήμη του χώρου, έχει τα εργαλεία και τις μεθόδους να συνθέσει τις επιμέρους προβληματικές αν βασιστεί σε έναν πλουραλισμό, αν δεν είναι Η γεωγραφία αλλά ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ. Αν δηλαδή επιτρέψει τις πολλαπλές κριτικές προσεγγίσεις, χωρίς τους ντετερμινισμούς και τις τεχνοκρατικές απλουστεύσεις του παρελθόντος. Αυτή την προσέγγιση προτίθεται να προωθήσει το περιοδικό και προσκαλεί όσες και όσους ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί του σε αναζήτηση μιας (όχι μάταιης πιστεύουμε) συλλογικότητας.

Τρέχον τεύχος


Γεωγραφίες, Τεύχος 40, 2022

Δημοσιευμένα: 2023-03-13

ΠΡΟΣΕΧΩΣ!


Προβολή όλων των τευχών