Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
  • Η υποβολή δεν έχει δημοσιευτεί στο παρελθόν, ούτε έχει υποβληθεί σε άλλο περιοδικό για εξέταση (ή έχει δοθεί μια εξήγηση στα Σχόλια προς τον επιμελητή).
  • Το αρχείο υποβολής είναι σε μορφή αρχείου εγγράφου OpenOffice, Microsoft Word, RTF, ή WordPerfect.
  • Έχουν παρασχεθεί διευθύνσεις URL για τις αναφορές, όπου είναι διαθέσιμες.
  • Το κείμενο έχει μονό διάκενο, χρησιμοποιεί γραμματοσειρά μεγέθους 12, χρησιμοποιεί όπου απαιτείται κείμενο σε πλάγια γραφή και όχι με υπογράμμιση (εκτός από τις διευθύνσεις URL) και όλες οι εικόνες, τα σχήματα και οι πίνακες τοποθετούνται εντός του κειμένου σε κατάλληλα σημεία, και όχι στο τέλος αυτού.
  • Το κείμενο τηρεί τις στυλιστικές και βιβλιογραφικές απαιτήσεις που ορίζονται στις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


- Οι ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ δημοσιεύουν πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες οι οποίες αφορούν σε θέματα χώρου. Το περιοδικό ενθαρρύνει συνεργασίες που καλύπτουν θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος, πέραν των ελληνικών. Το περιοδικό δέχεται επίσης σύντομα σχόλια που αφορούν στην επικαιρότητα, αναφορές συνεδρίων και ερευνητικών εργασιών,  φοιτητικές δραστηριότητες, πτυχιακές διατριβές και βιβλιοκρισίες.  ¨Όλα τα επιστημονικά άρθρα κρίνονται από δύο κριτές ενώ οι άλλες υποβολές και συνεργασίες κρίνονται από μέλη της Συντακτικής Επιτροπής. 

- Tα επιστημονικά άρθρα προς δημοσίευση θα πρέπει να είναι 6.500 έως 7.000 λέξεις και oι άλλες συνεργασίες 1.500 έως 2.000 λέξεις, μη συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας. Θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του e-journal του ΕΚΤ (https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/geographies/about/submissions) αλλά και μέσω e-mail στη διεύθυνση geographies@hua.gr. O τίτλος του άρθρου, τα ονόματα των συγγραφέων και οι διευθύνσεις (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail) θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχή σε ξεχωριστή σελίδα γραμμένα και στα Αγγλικά ή γαλλικά. Oι χάρτες, εικόνες, διαγράμματα, πίνακες κλπ θα υποβάλλονται σε ξεχωριστό αρχείο εκτός του κυρίως κειμένου, με τα υπομνήματά τους, και εντός κειμένου θα αναφέρεται "εδώ σχήμα, χάρτης πίνακας  1 2 3 κ.ο.κ.". Μετά την τελική αποδοχή της εργασίας θα αποστέλλεται το τελικό κείμενο με τις τυχόν διορθώσεις στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

- Κάθε επιστημονικό άρθρο συνοδεύεται στο τέλος από περίληψη 150 λέξεων μεταφρασμένη στα Αγγλικά η Γαλλικά. Πιθανά σχήματα, χάρτες κλπ πρέπει να είναι ασπρόμαυρα στο πρωτότυπο εκτός των φωτογραφιών οι οποίες μπορεί να είναι και έγχρωμες.

- Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα ακολουθούν το σύστημα Χάρβαρντ¨:  εντός κειμένου συγγραφέας και χρονολογία και πλήρης αναφορά στο τέλος του άρθρου. Τα βιβλία για βιβλιοκριτική αποστέλλονται σε δύο αντίτυπα στην έδρα του περιοδικού.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονόματα και οι διευθύνσεις email που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθενται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.