Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

A Note οn the Impacts of the 1810 Seismic Sequence on Crete


Published: Jun 3, 2022
Keywords:
Crete earthquake isoseismal earthquake victims structural damage
Stathis Stiros
Georgios Horsch
Abstract

An intermediate depth earthquake sequence with an unusually strong aftershock hit Crete in 1810 and was felt in a very broad area.  This seismic sequence was believed to have caused a death toll of about 2000-3000 and destroyed a major part of houses in the wider Heraklion area.  In this article we present an unpublished note for this earthquake sequence from the memoirs of Frangiskos Limbritis, military and political personality in Crete, and analyze certain other notes from Crete and conclude that the death toll in Heraklion which was mainly affected was of the order of 300 and that structural damage was smaller than what believed in the past and was mostly rapidly repaired, especially in the meizoseismal area which roughly covers the present-day Heraklion prefecture (max intensities VIII-IX).

Article Details
  • Section
  • Geophysics and Seismology
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Georgios Horsch, Dept. of Civil EngineeringUniversity of PatrasPatras 26500

Professor, Hydraulic Engineering Section

References
Ambraseys, N., 2009. Earthquakes in the Mediterranean and the Middle East, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom.
ITSAK, 2021. Arkalochorion earthquakes, M6.0 on 27/09/2021 and Μ5.3 on 28/09/2021: Preliminary Report- Recordings of the ITSAK Accelerometer network and damage in natural and built environment. ITSAK, Thessaloniki, 44pp, doi: 10.5281/zenodo.5554299.
Kkallas Ch., Papazachos C, Boore D., Ventouzi C, Margaris B. 2018. Historical intermediate-depth earthquakes in the southern Aegean Sea Benioff zone: modeling their anomalous macroseismic patterns with stochastic ground-motion simulations. Bull Earthquake Eng, 16, 5121–5150.
Papadopoulos, G., 2011. Earthquakes and Tsunamis in Crete: The Hellenic Arc, 2000 BC-AD 2010. Ocelotos Publications, Athens.
Papazachos B., Papazachou, C., 1997. The earthquakes of Greece, Ziti Publications, Thessaloniki, 304 p.
Platakis, E., 1950. The earthquakes of Crete from the ancient to the modern times (in Greek). Kritika Chronika, D, 463-528.