Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Henriette-Rika Benveniste, Λούνα: Δοκίμιο ιστορικής βιογραφίας [Luna: an essay in historical biography]


Published: Jun 19, 2019
Keywords:
Holocaust survivors Postwar Thessaloniki Jewish community of Thessaloniki
Maria Kavala
https://orcid.org/0000-0002-4589-4664
Abstract

Review of Henriette-Rika Benveniste. Λούνα: Δοκίμιο ιστορικής βιογραφίας [Luna: an essay in historical biography]. Athens: Polis, 2017. 222 pp.

Article Details
  • Section
  • BOOK REVIEWS
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Maria Kavala, Aristotle University of Thessaloniki, Hellenic Open Univeristy

Maria Kavala studied history at the Ionian University and attended history courses at the Paul Valéry University, in Montpellier, France. She completed her postgraduate studies in the Department of History and Archaeology of the Aristotle University of Thessaloniki. In 2009, she completed her doctoral dissertation at the University of Crete, entitled “Thessaloniki during the Nazi Occupation (1941-1944): Society, economy, persecution of the Jews”, having received a scholarship from the State Scholarships Foundation. She speaks French, English and German. She is adjunct lecturer at School of Political Science, Aristotle University of Thessaloniki.

References
Avdela, Efi. “Ένα δοκίμιο «τοποθετημένης» ιστορίας” [An essay of “placed” history]. Avgi, 5 March 2018. Accessed 15 April 2019. http://www.avgi.gr/article/10812/8747400/ena-dokimio-topothetemenes-istorias.
Benveniste, Rika. “Μετά τους Μάρτυρες: Τα αρχεία της μνήμης και η ιστοριογραφία της Shoah” [After the witnesses: the archives of memory and the historiography of the Shoah]. Ιn Νεότερος Ελληνικός Εβραϊσμός: Η δυναμική παρουσία, η οδυνηρή απουσία, το σήμερα [Modern Greek Jewry: the dynamic presence, the painful absence, today], edited by Maria Kavala. Thessaloniki: University Studio Press, 2019 (forthcoming).
Evans, Richard J. In Defense of History. New York: Norton, 1999.
Kavala, Maria, and Kostis Kornetis. “Ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός και η διαχείριση των εβραϊκών περιουσιών της Θεσσαλονίκης” [The Greek state machinery and the management of Jewish properties in Thessaloniki]. Ιn Την επαύριον του Ολοκαυτώματος/The Day After the Holocaust, edited by Evanghelos Chekimoglou and Anna Maria Droumpouki, 125–39. Thessaloniki: Jewish Museum of Thessaloniki, 2017.
Kavala, Maria. Η καταστροφή των Εβραίων της Ελλάδας, 1941–1944 [The destruction of the Jews of Greece]. Athens: Hellenic Academic Libraries, 2015. Accessed 15 April 2019. https://repository.kallipos.gr/pdfviewer/web/viewer.html?file=/bitstream/11419/4437/1/15562_02_%CE%9CasterDocument.pdf.
Levi, Giovanni. “A proposito di microstoria.” In La storiografia contemporanea, edited by Peter Burke, translated by Giampiero Cara et al., 121–50. Laterza: Rome, 2007.
Mazower, Mark, ed. After the War Was Over. Reconstructing the Family, Nation and State in Greece, 1943–1960. Princeton: Princeton University Press, 2001.
Stanganellis, Petros-Iosif. “Η μικροϊστορία, τα Annales, η κλίμακα: Απόκριση στον Κάρλο Γκίντζμπουργκ” [Microhistory, the Annales, scale: Response to Carlo Ginzburg]. Avgi, 7 April 2013. Accessed 15 April 2019. http://www.avgi.gr/article/10812/176805/e-mikroistoria-ta-annales-e-klimaka-apokrise-ston-karlo-nkintzmpournk.