Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Crowdsourcing digital history online


Published: Jan 5, 2014
Keywords:
digital history crowdsourcing collaborative history online digital humanities
Despoina Valatsou
Abstract
Digital history, among other things, offers the possibility for people to collaborate and work together on historical projects online. The notion of crowdsourcing is essential in this process, as well as in the theoretical study and approach of the field of digital humanities.
Article Details
  • Section
  • ARTICLES
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Despoina Valatsou, University of Athens

PhD, Department of History and Archaeology of the University of Athens

References
“Crowd” (definition). Oxford English Reference Dictionary. 2nd ed., edited by Judy Pearshall and Bill Trumble. Oxford: Oxford University Press, 1996.

“The Digital Humanities Manifesto 2.0.” Humanities Blast. Engaged Digital Humanities Scholarship (2009). Accessed 26 November 2012. http://www.humanitiesblast.com/manifesto/Manifesto_V2.pdf

Adair, Bill, Filene Benjamin and Koloski Laura, eds. Letting Go? Sharing Historical Authority in a User-Generated World. Philadelphia: The Pew Center for Arts & Heritage, 2011.

American Historical Association (AHA). “Crowdsourcing History: Collaborative Online Transcription and Archives.” Accessed 19 November 2012. http://aha.confex.com/aha/2012/webprogram/Session6679.html

Arthur, Paul. “History in Motion: Digital Approaches to the Past.” Paper presented at the MIT Media in Transition 6 international conference, MIT, Boston, 24–26 April 2009. Accessed 18 December 2012. http://web.mit.edu/comm-forum/mit6/papers/Arthur.pdf

Bass, Randy. “The Garden in the Machine: The Impact of American Studies on New Technologies” (1999). Accessed 26 November 2012. http://www9.georgetown.edu/faculty/bassr/garden.html

Becker, Carl. “Everyman His Own Historian.” American Historical Review 37/2 (1932): 221–236. Accessed 10 December 2012. http://www.historians.org/info/aha_history/clbecker.htm

Bilalis, Mitsos. Το παρελθόν στο δίκτυο. Εικόνα, τεχνολογία και ιστορική κουλτούρα στη σύγχρονη Ελλάδα (1994–2005) [Online pasts: image, technology and historical culture in contemporary Greece, 1994–2005)]. Athens: Nefeli, forthcoming.

Brumfield, Ben W. “What does it mean to ‘support TEI’ for manuscript transcription?” Collaborative Manuscript Transcription. Accessed 19 November 2012. http://manuscripttranscription.blogspot.gr/2012/11/what-does-it-mean-to-support-tei-for.html

Business Dictionary. “Sourcing” (definition). Accessed 25 November 2012. http://www.businessdictionary.com/definition/sourcing.html

Cohen, Daniel J., and Roy Rosenzweig. Digital History: A Guide to Gathering, Preserving and Presenting the Past on the Web. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005. Accessed 26 November 2012. http://chnm.gmu.edu/digitalhistory

DesignCrowd. Accessed 21 November 2012. http://www.designcrowd.com

Eveleigh, Alexandra. “History in Harmony. Exploring Collaboration.” Presentation for the American Historical Association annual meeting, Chicago, Illinois, 7 January 2012. Accessed 4 December 2012. http://www.youtube.com/watch?v=qgIalo7f7v0

Fitzpatrick, Kathleen. “The Humanities, Done Digitally.” In Debates in the Digital Humanities, edited by Matthew K. Gold, 12–15. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012.

Flanders, Julia, Wendell Piez and Melissa Terras. “Welcome to Digital Humanities Quarterly.” Digital Humanities Quarterly 1/1 (2007). Accessed 15 November 2013. http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/1/1/000007/000007.html

Flickr Commons Project. Accessed 10 April 2013. http://www.flickr.com/commons

Frisch, Michael. A Shared Authority: Essays on the Craft and Meaning of Oral and Public History. Albany: SUNY Press, 1990.

Galaxy Zoo. Accessed 4 December 2012. http://www.galaxyzoo.org

Gallant, Thomas. “Long Time Coming, Long Time Gone: the Past, Present, and Future of Social History.” Historein 12 (2012): 9–20.

Gold, Matthew K. “Introduction. The Digital Humanities Moment.” In Debates in the Digital Humanities, edited by Matthew K. Gold, ix–xvi. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012.

Hatch, Robert A. “Historiography – Carl Becker.” The Scientific Revolution Homepage. Accessed 17 December 2012. http://web.clas.ufl.edu/users/ufhatch/pages/02-TeachingResources/historiography/carl-becker.htm

Hockey, Susan. “The History of Humanities Computing.” In A Companion to Digital Humanities, edited by Susan Schreibman, Ray Siemens and John Unsworth. Oxford: Blackwell, 2004. Accessed 17 December 2012. http://www.digitalhumanities.org/companion/view?docId=blackwell/9781405103213/9781405103213.xml&chunk.id=ss1-2-1&toc.depth=1&toc.id=ss1-2-1&brand=default

Howe, Jeff. “The Rise of Crowdsourcing.” Wired Magazine 14/6 (2006). Accessed 21 November 2012. http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds_pr.html

Humanities Blast. Engaged Digital Humanities Scholarship. Accessed 26 November 2012. http://humanitiesblast.com

Kirschenbaum, Matthew G. “What Is Digital Humanities and What’s It Doing in English Departments?” ADE Bulletin 150 (2010): 55–61. Accessed 20 December 2013. http://mkirschenbaum.files.wordpress.com/2011/03/ade-final.pdf

Koloski, Laura. “Embracing the Unexpected: Artists in Residence at the American Philosophical Society Museum.” In Letting Go? Sharing Historical Authority in a User-Generated World, edited by Bill Adair, Benjamin Filene and Laura Koloski, 266–281. Philadelphia: The Pew Center for Arts & Heritage, 2011.

Lanxon, Nate. “How the Oxford English Dictionary started out like Wikipedia.” wired.co.uk, 13 January 2011. Accessed 10 April 2013. http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-01/13/the-oxford-english-wiktionary

Lynch, Alec. “Crowdsourcing is not new – The History of Crowdsourcing (1714 to 2010).” DesignCrowd, 28 October 2010. Accessed 21 November 2012. http://blog.designcrowd.com/article/202/crowdsourcing-is-not-new--the-history-of-crowdsourcing-1714-to-2010

O’Malley, Michael, and Roy Rosenzweig. “Brave New World or Blind Alley? American History on the World Wide Web.” Journal of American History 84/1 (1997). Accessed 26 November 2012. http://chnm.gmu.edu/essays-on-history-new-media/essays/?essayid=13

OldWeather. Accessed 4 December 2012. http://www.oldweather.org

Owens, Trevor. “The Crowd and the Library.” Trevor Owens. User Centered Digital History. Accessed 12 December 2012. http://www.trevorowens.org/2012/05/the-crowd-and-the-library

Oxford Dictionary of National Biography. “Murray, Sir James Augustus Henry.” Accessed 11 April 2013. http://www.oxforddnb.com/public/dnb/35163.html

Oxford English Dictionary. “History of the OED.” Accessed 11 April 2013. http://public.oed.com/history-of-the-oed

Rockwell, Geoffrey. “Oxford English Dictionary: The first crowdsourced humanities project?” Theoreti.ca, 27 March 2010. Accessed 10 April 2013. http://theoreti.ca/?p=3091

Rosenzweig, Roy, and David Thelen. The Presence of the Past: Popular Uses of History in American Life. New York: Columbia University Press, 1998.

Rosenzweig, Roy. “Can history be Open-Source? Wikipedia and the Future of the Past.” The Journal of American History 93/1 (2006): 117–146. Accessed 22 March 2011. http://jah.oxfordjournals.org/content/93/1/117.full.pdf

Roy Rosenzweig Center for History and New Media. “Essays on History and New Media.” Accessed 26 November 2012. http://chnm.gmu.edu/essays-on-history-new-media/essays

Roy Rosenzweig Center for History and New Media. “What is Digital History?” Accessed 26 November 2012. http://chnm.gmu.edu

Schreibman, Susan, Ray Siemens and John Unsworth, eds. A Companion to Digital Humanities. Oxford: Blackwell, 2004. Accessed 17 December 2012. http://www.digitalhumanities.org/companion

Simon, Nina. “Participatory Design and the Future of Museums.” In Letting Go? Sharing Historical Authority in a User-Generated World, edited by Bill Adair, Benjamin Filene and Laura Koloski, 18–33. Philadelphia: The Pew Center for Arts & Heritage, 2011.

Smith, Carl. “Can You Do Serious History of the Web?” AHA Perspectives (1998). Accessed 26 November 2012. http://chnm.gmu.edu/essays-on-history-new-media/essays/?essayid=12

Spiro, Lisa. “‘This Is Why We Fight:’ Defining the Values of the Digital Humanities.” In Debates in the Digital Humanities, edited by Matthew K. Gold, 16–35. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012.

Springer, Michelle, Beth Dulabahn, Phil Michel, Barbara Natanson, David Reser, David Woodward and Helena Zinkham. For the Common Good: The Library of Congress Flickr Pilot Project (report 30 October 2008). Accessed 10 April 2013. http://www.loc.gov/rr/print/flickr_report_final.pdf

Svensson, Patrik. “The Landscape of Digital Humanities.” Digital Humanities Quarterly 4/1 (2010). Accessed 15 November 2013. http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/4/1/000080/000080.html

UCL Bentham Project. “Transcribe Bentham and the Consolidated Bentham Papers Repository.” Accessed 13 December 2012. http://www.ucl.ac.uk/Bentham-Project/transcribe_bentham

UCL Bentham Project. Accessed 13 December 2012. http://www.ucl.ac.uk/Bentham-Project

US National Archives and Records Administration. Official 1940 Census Website. Accessed 4 December 2012. http://1940census.archives.gov

Wolff, Robert S. “The Historian’s Craft, Popular Memory, and Wikipedia.” In Writing History in the Digital Age, edited by Jack Dougherty and Kristen Nawrotzki. Accessed 20 June 2012. http://writinghistory.trincoll.edu/crowdsourcing/wolff-2012-spring
Most read articles by the same author(s)