Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

About lost futures or the political heart of history


Published: Oct 11, 2013
Keywords:
Political ruptures modern temporality lost futures
María Inés Mudrovcic
Abstract
This article attempts to show that in western societies of today, in the absence of absolute foundations and the lack of a frame of meaning that opens new horizons of expectations, a political self understanding of the present in terms of past, begins to emerge. This is possible because the major “catastrophes” of the 20th century have not established a rupture between past and present on the political plane. What I am trying to show here is that the kind of break between past and present made possible by events such as the French Revolution and the Fall of the Soviet Union, took place because these events provoked political ruptures. Because the catastrophes of the 20th century did not break the political order which gave them birth (the modern secular state), they have created an order of time which, without leaving the future aside, feeds itself from the past.
Article Details
  • Section
  • ARTICLES
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
María Inés Mudrovcic, Universidad Nacional del Comahue-CONICET
Professor of Philosophy of HistoryDepartment of Philosophy
References
E. Runia, “Burying the dead, creating the past” in History and Theory. [vol.] 46, 3 (2007)
F. Ankersmit, Sublime Historical Experience (California: Stanford University Press, 2005).
B. Bevernage, “Time, presence, and historical injustice”, History and Theory. [vol.] 47, 2 (2008): 149-167.
P. Nora, Les Lieux des mémoires, (Paris: Gallimard, 1998),
D., LaCapra, Writing History, Writing Trauma, (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2000)
A. Huyssen, En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización, FCE, Buenos Aires, 2007
M. Salber Phillips, “History, Memory and Historical Distance” in P. Seixas (ed.) Theorizing Historical Consciousness, (Toronto:University of Toronto Press, 2004)
G. W. Hegel, Lectures on the philosophy of world history, (trad. H.B. Nisbet, Great Britain Cambridge University Press, 1975)
R. Koselleck, “Histoire, droit et justice” in L´experience de l´histoire, (Paris : Gallimard, 1997)
R. Koselleck, “Vorwort” in Kritik und Krise - Eine Studie zurPathogenese der bürgerlichen Welt. (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973)
T. Todorov, Les abus de la mémoire, (Paris: Arléa, 2004)
P. Connerton, How Societies Remember (Cambridge: Cambridge University Press, 1989)
J. B. Bury, J.B. The Idea of Progress. An Inquiry Into its Origien and Growth, (New York: Dover Publications, 1932)
D. Hume, Enquiries Concerning the Human Understanding and the Principles of Morals, ed. Selby-Bigge, (Oxford: Clarendon Press, 1961)
History and Theory, [vol.] 50, 4 (2011).
Kosselleck, Futures Past