Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Institutional and conceptual transformations of philosophy of history


Published: Oct 11, 2013
Keywords:
philosophy of history knowledge institutionalisation conceptual history
Ivelina Ivanova
Todor Hristov
Abstract

The paper presents the findings of two studies on the current transformations of philosophy of history. The paper claims that those transformations outline a research field more appropriately defined as historical knowledge studies, and focused on the conditions of possibility, operation, structure, institutional praxis, critical potential and political relevance of our knowledge about history. The study provides an outline of the emergence of new problems and topics in philosophy of history based on an analysis of the contents of a prominent journal crucial to the development of the field, History and Theory, which has hosted many important debates on historical knowledge since the 1960s and whose editorial policy is recognised for its pluralism. This account of the transformation of the research field is supplemented by the findings of a study of the institutional localisation and geographic distribution of university courses in philosophy of history.

 

Article Details
  • Section
  • ARTICLES
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biographies
Ivelina Ivanova, Institute for the Study of Societies and Knowledge - Sofia, Bulgarian Academy of Sciences
Associated Professor, PhD, "Culture, Values and Ethics" Department
Todor Hristov, University of Sofia
Assoc. Prof., critical theory, sociology
References
Ankersmit, Frank R. “The Origins of Postmodernist Historiography.” In Historiography between Modernism and Postmodernism: Contributions to the Methodology of Historical Research, edited by Jerzy Topolski, 87–118. Amsterdam: Rodopi, 1994.

Ankersmit, Frank R. and Hans Kellner, eds. A New Philosophy of History. Chicago: University of Chicago Press, 1995.

Berkhofer, Robert F., Jr. Beyond the Great Story: History as Text and Discourse. Cambridge: Belknap Press, 1995.

Breisach, Ernst. On the Future of History: The Postmodernist Challenge and Its Aftermath. Chicago: Chicago University Press, 2007.

Ermarth, Elizabeth. “Agency in the Discursive Condition.” In History and Theory 40/4 (2001): 33–57.

Fitzgerald, James. “History in the Curriculum: Debate on Aims and Values.” In History and Theory 22/4 (1983): 81–100.

Fludernik, Monika. “Threatening the University: the Liberal Arts and the Economization of Culture.” In New Literary History 36/1 (2005): 57–70.

Foucault, Michel. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. London: Tavistock Publications, 1974.

Fukuyama, Francis. The End of History and the Last Man. London: Penguin, 1992.

Gallagher, Catherine and Stephen Greenblatt. Practicing New Historicism. Chicago: Chicago University Press, 2001.

Gallagher, Catherine. “Marxism and the New Historicism.” In The New Historicism, edited by Harold A. Veeser, 37–48. Minneapolis: Michigan University Press, 1989.

Good, Graham. Humanism Betrayed: Theory, Ideology and Culture in the Contemporary University. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2001.

Huntington, Samuel. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. London: Penguin, 1996.

Iggers, Georg G. Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. Middletown: Wesleyan UP, 2005.

Neuendorf, Kimberley. The Content Analysis Guidebook. London: Sage, 2002.

Novick, Peter. That Noble Dream: The “Objectivity” Question and the American Historical Profession. Cambridge: Cambridge UP, 1988.

Southgate, Beverley C. Postmodernism in History: Fear or Freedom? London: Routledge, 2003.

White, Hayden V. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1973.

Young, Robert. White Mythologies: Writing History and the West. London: Routledge, 1990.