The characteristics and trends of historical writing in the People’s Republic of China since 1978


Published: Oct 26, 2014
Keywords:
historical writing People’s Republic of China expanding scope of historical writing shift in historical studies paradigm world history research in China
Xupeng Zhang
Abstract
The December 1978 decision at the third plenary session of the eleventh central committee of the Chinese Communist Party to implement reform and opening-up marks an important watershed in historical studies in contemporary China. With this in mind, historical studies in contemporary China can be conveniently subdivided into three periods: the period from the founding of the People’s Republic of China to the start of the Cultural Revolution (1949–1966); the Cultural Revolution period (1966–1976); and the period starting with reform and opening-up, or the “new period” (1978 onwards). This paper gives a comprehensive survey on historical writing in the People’s Republic of China since 1978. The paper has three parts. The first is about how and why Chinese historians have turned away from traditional political history to cultural and social histories. The second part analyses four paradigms in contemporary historical research in China: the revolutionary history paradigm, modernisation paradigm, postmodern paradigm and global history paradigm. The third part reviews world history studies in China and lists four methods that have successively been employed, namely total/integral history, modernisation history, the history of civilisational exchange and global history. The paper concludes that it is incumbent on Chinese historians to be sensitive to all foreign historiographies while steadfastly adhering to the best Chinese traditions, for only in this way can a unique and worthy model of Chinese historiography emerge.
Article Details
  • Section
  • ARTICLES
Downloads
Download data is not yet available.
References
Bao Maohong. “Zhongguo huanjingshi yanjiu he xin shijieshi de goujian” [China’s environmental history studies and the making of a new world history]. Dongyang wenhua yanjiusuo jiyao [Memoirs of the Institute of Oriental Culture] 161 (2002): 266–280.

Cai Zhixiang and Cheng Meibao. “Huanan yanjiu: Lishixue yu renleixue de shijian” [South China studies: practices in history and anthropology]. Huanan yanjiu ziliao zhongxin tongxun [South China Research Resource Station Newsletter] 22 (2001): 1–3.

Chen Chunsheng and Liu Zhiwei. “Gongfu, shichang yu wuzhi shenghuo: shilun shiba shiji meizhou baiyin shuru yu zhongguo shehui bianqian zhi guanxi” [Taxation, market and material life: the inflow of American silver and the social transformation in 18th-century China]. Qinghua daxue xuebao[Journal of Tsinghua University ] (Philosophy and Social Sciences Edition) 5 (2010): 65–81.

Chen Feng, ed. Waiguo jiaoyu shi [A history of education in foreign countries]. Beijing: Peking University Press, 2012.

Chen Fenglin. “Dui dongya jingjiquan de lishi kaocha” [A historical look at the east Asia economic rim]. Shijie lishi [World History] 3 (2009): 38–50.

Chen Qitai. “Jianguo hou shiqinian shixue ‘wanquan zhengzhihua’ shuo de shangque” [A few remarks on the so-called “pure politicisation” thesis of historical studies during the 17 years after the founding of New China]. Xueshu yanjiu [Academic Research] 12 (2001): 5–12.

Cohen, Paul A. Discovering History in China: American Historical Writing on the Recent Chinese Past. New York: Columbia University Press, 1984.

Croizier, Ralph. “World History in the People’s Republic of China.” Journal of World History 1/2 (1990): 151–169.

Dai Hongliang. “Hou xiandai sichao yu zhongguo shehuishi de zhuanxiang” [Postmodernist trends and China’s turn to social history]. Qilu xuekan [Qilu Journal] 5 (2011): 46–49.

De Peng, Hong Yuan and Miao Jiasheng. “Zhanwang xinshiji zhongguo shixue fazhan qushi” [Anticipating the development trends of China’s historical studies in the new century]. Guangming Daily, 2 October 2001, 2.

Dong Zhenghua. “Cong lishi fazhan duoxianxing dao shixue fanshi duoyanghua: weirao ‘yi yiyuan duoxianxing wei jichu de xiandaihua fanshi’ de taolun” [The modernisation paradigm based on monistic multilinear theory: a response to some pro and con comments]. Shixue yuekan [Journal of Historical Science] 5 (2004): 5–20.

Editorial Department of the Journal of Fudan University (Social Sciences Edition), ed. Duanlie yu jicheng: Qingnian xuezhe lun chuantong wenhua yu xiandaihua [Rupture and inheritance: young scholars on the traditional culture vs. modernity]. Shanghai: Shanghai renmin chubanshe, 1987.

Editorial. “Ba lishi de neirong huan gei lishi [Give back to history what it originally had]. Lishi yanjiu [Historical Research] 1 (1987): 77–78.

Fang Keli. “Yao zhuyi jiushi niandai chuxian de wenhua baoshou zhuyi sichao” [Mind the conservative trends of thought emerging in the 1990s]. Gaoxiao lilun zhanxian [Theoretical Front in Higher Education] 2 (1996): 30–36.

Feng Tianyu, Zhou Jiming and He Xiaoming. Zhonghua wenhuashi [A history of Chinese culture]. Shanghai: Shanghai renmin chubanshe, 1990.

Ge Quansheng, et al., Zhongguo lichao qihou bianhua [Climatic change throughout Chinese history]. Beijing: Kexue chubanshe, 2011.

Guo Shuanglin. “Ershi shiji zuihou ershi nian wenhua taolun zhi jiantao” [A review of cultural discussions during the last 20 years of the 20th century]. Henan daxue xuebao[Journal of Henan University] (Social Sciences Edition) 5 (2004): 40–46.

He Ping, China’s Search for Modernity: Cultural Discourse in the Late 20th Century. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2002.

Huaiyin Li, Reinventing Modern China: Imagination and Authenticity in Chinese Historical Writing. Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 2012.

Huang Donglan, ed. Shenti, xinxing, quanli [Body, mind and power]. Hangzhou: Zhejiang renmin chubanshe, 2005.

Huang Donglan, ed. Zaishengchan de jindai zhishi [Reproductions of modern knowledge]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2010.

Huang Xingtao. Wenhuashi yanjiu de zai chufa [A new start in the study of cultural history]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2009.

Huang Yang and Yan Shaoxiang. Xila shi yanjiu rumen [A beginner’s guide to research in ancient Greek history]. Beijing: Peking University Press, 2009.

Jiang Haisheng. “Xifang huayu” yu “zhongguo lishi” zhijian de zhangli – yi “wuduo jinhua” wei zhongxin de tantao [The tension between “western discourse” and “Chinese history”: a case study centred on the “Five Golden Flowers”]. Jinan: Shandong University Press, 2009.

Jiang Yihua, Wu Genliang and Ma Xueqin, eds. Gangtai ji haiwai xuezhe lun chuantong wenhua yu xiandaihua [Scholars from Hong Kong, Taiwan and overseas on the traditional culture vs. modernity]. Chongqing: Chongqing chubanshe, 1988.

Li Bozhong. “‘Dafenliu’ shiguan yu jiangnan jingjishi yanjiu” [The view of history from the “great divergence” theory and economic history studies in areas south of the Yangtze]. In Guoqu de jingyan yu weilai de keneng zouxiang: zhongguo jindaishi yanjiu wushi nian (1979–2009) [Past experiences and possible future trends: symposium on 30 years of modern Chinese history studies, 1979–2009], ed. Xu Xiuli, 59–63. Beijing: Zhongguo shehui kexue wenxian chubanshe, 2010.

Li Bozhong. “Yingguo moshi, jiangnan daolu yu zibenzhuyi mengya” [The British model, the Jiangnan method and the seeds of capitalism]. Lishi yanjiu [Historical Research] 1 (2001): 116–126.

Liang Yingming, Dongnanya shi [The history of southeast Asia]. Beijing: People’s Press, 2010.

Lin Beidian, Lading meizhou shi [The history of Latin America]. Beijing: People’s Press, 2010.

Lin Ganquan. “Ershi shiji de zhongguo lishixue” [China’s historical studies in the 20th century]. Lishi yanjiu [Historical Research] 2 (1996): 5–25.

Lin Kaishi. “Renleixue yu lishixue de duihua? Yidian fanxing yu jianyi” [A dialogue across anthropology and historiography? Reflection and suggestions]. Taida wenshizhe xuebao [Humanitas Taiwanica] 59 (2003): 11–30.

Liu Debin. “Juhe yu liebian: dangdai shijie de lishi yanjin” [Fusion and fission: the historical evolution of the contemporary world]. Shixue jikan [Collected Papers of History Studies] 5 (2012): 3–4.

Liu Minghan, ed. Ouzhou wenyi fuxing shi [A history of the European Renaissance]. Beijing: People’s Press, 2008–2010.

Liu Wenpeng. Gudai aiji shi [A history of ancient Egypt]. Beijing: Commercial Press, 2000.

Liu Xincheng and Liu Wenming. “Zhongguo de shijieshi yanjiu liushi nian” [60 years of writing world history in China]. Lishi yanjiu [Historical Research] 5 (2009): 15–22.

Liu Xincheng and Zou Zhaochen. “Yige zhongguo xuezhe dui shijie lishi de sikao: Liu Xincheng jiaoshou fangtan lu” [A Chinese scholar’s reflection on world history: an interview with professor Liu Xincheng]. Lishi jiaoxue [History Teaching] 10 (2005): 5–12.

Liu Xincheng. “Quanqiushiguan zai zhongguo” [The global view of history in China]. Lishi yanjiu [Historical Research] 6 (2011): 180–187.

Liu Xincheng. “The Global View of History in China.” Translated by Sun Yue. Journal of World History 23/3 (2012): 491–512.

Liu Zhiqin. “Zhongguo wenhuashi” [A short history of Chinese culture]. In Zhongguo lishixue sishi nian [40 years of Chinese historical studies], edited by Xiao Li, 419–438. Beijing: Shumu wenxian chubanshe, 1989.

Luo Rongqu. “Lun yiyuan duoxian lishi fazhanguan” [A view of historical development based on the monistic multilinear theory]. Lishi yanjiu [Historical Research] 1 (1989): 3–20.

Luo Rongqu. “Yiyuan duoxian lishi fazhanguan yu dongya xiandaihua jincheng [A view of historical development based on the monistic multilinear theory and the modernisation process of east Asia], in Xiandaihua xinlun xupian: Dongya yu zhongguo xiandaihua jincheng [A sequel to new thoughts on modernisation: east Asia and China’s modernisation process], 52–64. Beijing: Peking University Press, 1997.

Luo Rongqu. “Yiyuan duoxian lishi fazhanguan: shijieshi yanjiu de xin shijiao” [A view of historical development based on the monistic multilinear theory: new perspectives on the study of world history], in Xiandaihua xinlun: shijie yu zhongguo de xiandaihua [New thoughts on modernisation: the world and China’s modernisation], 52–80. Beijing: Peking University Press, 1993.

Luo Rongqu. “Zouxiang xiandaihua de zhongguo daolu” [China’s road towards modernisation], in Xiandaihua xinlun xupian: Dongya yu zhongguo xiandaihua jincheng [A sequel to new thoughts on modernisation: east Asia and China’s modernisation process], 99–121. Beijing: Peking University Press, 1997.

Luo Zhitian. “Wenge qian ‘shiqinian’ zhongguo shixue de pianduan fansi” [Fragments of thought on Chinese historiography during the “17 years” before the Cultural Revolution]. Sichuan daxue xuebao[Journal of Sichuan University] (Social Sciences Edition) 5 (2009): 5–15.

Ma Keyao, Shijie wenming shi [A history of world civilisations], 2 vols. Beijing: Peking University Press, 2004.

Ma Keyao. “Bianxie shijieshi de kunjing” [The dilemmas of writing world history]. Guangming Daily, 18 March 2006, 6.

Ma Keyao. “Kunjing yu fansi: ‘Ouzhou zhongxinlun’ de pochu yu shijieshi de chuangli” [Dilemma and reflection: disenchantment with Eurocentrism and the writing of world history]. Lishi yanjiu [Historical Research] 3 (2006): 3–22.

Mao Xi. “Quanqiushi guan yu zhongguo lishi dilixue yanjiu fanwei de tuozhan” [The global view of history and the expansion of China’s historical geography studies]. Tianjin shifan daxue xuebao[Journal of Tianjin Normal University] (Social Sciences Edition) 1 (2009): 46–51.

Masayuki Sato. “Cognitive Historiography and Normative Historiography.” In Western Historical Thinking: An Intercultural Debate, edited by Jörn Rüsen,128–141. New York: Berghahn, 2002.

Mei Xueqin, Huanjingshi yanjiu xulun [An introduction to environmental history research]. Beijing: Zhongguo huanjing chubanshe, 2011.

On-cho Ng and Q Edward Wang. Mirroring the Past: The Writing and Use of History in Imperial China. Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 2005.

Peng Shuzhi and Huang Minxing. “Cong wenming jiaowang de gaodu bawo shijie lishi: fang Peng Shuzhi jiaoshou” [Grasping world history from the elevated perspective of civilisation exchange: an interview with professor Peng Shuzhi]. Shixueshi yanjiu [Journal of Historiography] 1 (2008): 84–91.

Peng Shuzhi, ed. Zhongdong guojia tonshi [The general history of Middle East countries]. Beijing: Commercial Press, 2000–2007.

Peng Shuzhi, ed. Zhongdong shi [The history of the Middle East]. Beijing: People’s Press, 2010.

Peng Shuzhi, Liangzhai wenming zijuelun suibi [Essays on civilisational self-awareness composed in Xi’an and Beijing], vol. 1. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2012.

Peng Shuzhi. “Lun renlei de wenming jiaowang” [A review of civilisation exchange]. Shixue lilun yanjiu [Historiography Quarterly] 1 (2001): 5–18.

Peng Shuzhi. Shulu hongzonglu [Paths and footprints of an academic life], Xi’an: Sanqin chubanshe, 2004.

Peng Shuzhi. Songyuzhai baiji: renlei wenming jiaowang sanji [Moments in Beijing: random thoughts on civilisation exchange]. Xi’an: Northwestern University Press, 2005.

Peng Shuzhi. Wenming jiaowang lun [On civilisation exchange]. Xi’an: Shanxi renmin chubanshe, 2002.

Qian Chengdan. “Shijie jinxiandaishi de zhuxian shi xiandaihua” [Modernisation: a major thread of modern world history]. Lishi jiaoxue [History Teaching] 2 (2001): 5–10.

Qian Chengdan. “Yi xiandaihua wei zhuti jiangou shijie jinxiandaishi xin de xueke tixi” [Constructing a new disciplinary system of modern world history on the basis of the modernisation thesis]. Shijie lishi [World History] 3 (2003): 2–11.

Sun Jiang, ed. Gainian, wenben, fangfa [Concept, text and method]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2008.

Sun Jiang, ed. Shijian, jiyi, xushu [Events, memory and narratives]. Hangzhou: Zhejiang renmin chubanshe, 2004.

Sun Jiang. “Xin shehuishi shiye xia de zhongguo jindaishi yanjiu” [China’s modern history in light of the new social history]. Shixue yuekan [Journal of Historical Science] 5 (2006): 9–10.

Sun Jiang. “Yuedu chenmo: houxiandai zhuyi, xinshixue yu zhongguo yujing” [A reading of silence: postmodernism, new history and the China context], in Shijian, jiyi, xushu [Events, memory and narratives], edited by Sun Jiang, 1–30. Hangzhou: Zhejiang renmin chubanshe, 2004.

Wang Baoning and Cao Shuji. “Qing zhi minguo shandong dongbu yumi, fanshu de fenbu: jianlun xinjin zuowu yu yuan zuowu de jingzheng” [The distribution of corn and potatoes in eastern Shandong in Qing and republican China with a note on the competition between the newly imported crops and the old crops]. Zhongguo lishi dili luncong [Journal of Chinese Historical Geography] 4 (2009): 37–48.

Wang Di, ed. Shijian, kongjian, shuxie [Time, space and writing]. Hangzhou: Zhejiang renmin chubanshe, 2006.

Wang Di. Kua chu fengbi de shijie: Changjiang shangyou quyu shehui yanjiu (1644–1911) [Stepping out of an enclosed world: social studies of the upper reaches of the Yangtze, 1644–1911]. Beijing: Zhonghua Book Company, 1993.

Wang Xu. Meiguo chengshi shi [An urban history of the USA]. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2000.

Wang Xudong and Meng Qinglong, Shijie wenyi shi [A history of the world’s famines]. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2005.

Wang Xuedian. “Jin ershi nianjian zhongguo dalu shixue de jizhong zhuyao fazhan qushi” [Several major trends of mainland China’s historical studies during the past 20 years]. Shandong shehui kexue [Shandong Social Sciences] 1 (2002): 91–97.

Wang Xuedian. “Wuduo jinhua: Yishi xingtai yujing zhong de xueshu lunzhan” [Five Golden Flowers: academic battles in the context of ideology]. Wenshi zhishi [Chinese Literature and History] 1 (2002): 4–16.

Wang Zhilai, Zhongya shi [The history of central Asia]. Beijing: People’s Press, 2010.

Wang, Q Edward. “Houxiandai zhuyi yu zhongguo shixue de qianjing” [Postmodernism and the prospects of China’s historical studies]. Dongyue luncong [Dongyue Tribune] 1 (2004): 11–19.

Wu Jianjie. “Guanyu jindaishi yanjiu ‘xin fanshi’ de ruogan sikao” [A few thoughts concerning the “new paradigms” in modern Chinese history research]. Jindaishi yanjiu [Modern Chinese History Studies] 2 (2001): 258–280.

Wu Yujin. “Guanyu bianzuan shijieshi de yijian” [A few comments on how to compile a world history]. Journal of Wuhan University (Social Sciences Edition) 5 (1978): 34–51.

Wu Yujin. “Lishi shang nonggeng shijie dui gongye shijie de yunyu” [The nourishing of the industrial world by the agricultural world in history]. Shijie lishi [World History] 2 (1987): 1–18.

Wu Yujin. “Shijie lishi shang de nongben yu zhongshang” [Farm-centred life and mercantile existence in world history]. Lishi yanjiu [Historical Research] 1 (1984): 3–24.

Wu Yujin. “Shijie lishi shang de youmu shijie yu nonggeng shijie” [The nomadic and agricultural worlds in world history]. Yunnan shehui kexue [Social Sciences in Yunnan] 1 (1983): 47–57.

Wu Yujin. “Shijie lishi: wei zhongguo dabaike quanshu waiguo lishi juan zuo” [World history: preface to the Encyclopaedia of China – Foreign History volume], in Wu Yujin xueshu zixuanji [Wu Yujin: a collection of personal choices], 62–66. Beijing: Capital Normal University Press, 1995.

Wu Yujin. “Yaou dalu chuantong nonggeng shijie butong guojia zai xinxing gongye shijie chongji xia de fanying” [Differing responses to the impact of the industrial world from different countries within the traditional agricultural world of the Eurasian continent]. Shijie lishi [World History] 1 (1993): 3–20.

Xia Mingfang, Lishi de shengtaixue jieshi: shijie yu zhongguo [An ecological account of history: the world and China]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2012.

Xia Mingfang, Minguo shiqi ziran zaihai yu xiangcun shehui [Natural disasters and regional societies of republican China]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2000.

Xing Long and Hu Yingze. “Sanshi erli: Shehuishi yanjiu zai zhongguo de shijian” [Standing firm at 30: practices in China’s social history research]. Shehui kexue [Journal of Social Sciences] 1 (2010): 140–149.

Xing Long. “Kefu ‘suipianhua’ huigui zongtishi” [Overcome “fragmentation” and return to total history]. Jindaishi yanjiu [Modern Chinese History Studies] 4 (2012): 18–22.

Xu Luo. “Ping jinnianlai shijie tongshi bianzhuan zhong de ‘ouzhou zhongxin’ qingxiang: jian jieshao xifang xuezhe dui ‘zaoqi jindai shijie’ de yizhong quanshi” [A note on the “Eurocentrist” tendencies in recent compilations of comprehensive world histories while introducing western scholars’ interpretations of the “early modern world”]. Shijie lishi [World History] 3 (2005): 93–106.

Yang Gongle. Luoma shi gangyao [An outline of Roman history]. Beijing: Commercial Press, 2007.

Yang Nianqun, ed. Ganjue, tuxiang, xushi [Feeling, image and narratives]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2007.

Yang Nianqun. “‘Houxiandai’ sichao zai zhongguo: jianlun qi yu ershi shiji jiushi niandai gezhong sichao de fuza guanxi” [On the trends of “postmodernist” thought in China in complex relationship to other trends of thought in the 1990s]. Kaifang shidai [Open Times] 3 (2003): 27.

Yang Nianqun. “Daolun: Dongxifang sixiang jiaohui xia de zhongguo shehuishi yanjiu: yige ‘wentishi’ de zhuisu” [Introduction: China’s social history research in converging east/west thoughts – tracing the “history of the problem”], in Kongjian jiyi shehui zhuanxing: “xin shehuishi” yanjiu lunwen jingxuanji [Space, memory, social transformation: selected papers in “new social history”], edited by Yang Nianqun, 1–75. Shanghai: Shanghai renmin chubanshe, 2001.

Yang Nianqun. Qingshi yanjiu de xinjing [New vistas in Qing history research]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2011.

Yi Zhaoyin, et al. Xifang funu shi [A history of women in the west]. Beijing: Commercial Press, 2009.

Yin Falu and Xu Shu’an, eds. Zhongguo gudai wenhuashi [A history of ancient Chinese culture]. Beijing: Peking University Press, 1989–1991.

Yu Jinyao. “‘Shijie lish’ yu shijieshi xueke dingwei” [“The history of the world” and the disciplinary orientation of world history]. Shixue yuekan [Journal of Historical Science] 10 (2009): 81–88.

Yu Pei. “‘Quanqiushi guan’ he dangdai zhongguoshi yanjiu” [“The global view of history” and the study of modern Chinese history]. Dangdai zhongguoshi yanjiu [Contemporary Chinese History Studies] 3 (2001): 11–13.

Yu Xinzhong, Jiangnan wenyi yu defang shehui: Yi xiang shehuishi de yanjiu [Famine in areas south of the Yangtze and regional societies: a study in the social history of medicare]. Beijing: Renmin University Press, 2003.

Zhang Haipeng. “Ershi shiji zhongguo jindaishi xueke tixi wenti de tansuo” [Explorations into modern Chinese history as an academic discipline in the 20th century]. Jindaishi yanjiu [Modern Chinese History Studies] 1 (2005): 1–29.

Zhang Jingru. “Yi shehuishi wei jichu shenhua dangshi yanjiu” [Deepening CCP party history research on the basis of social history]. Lishi yanjiu [Historical Research] 1 (1991): 89–96.

Zhang Kaiyuan. “Zhongshi xijie jujue ‘suipianhua’” [Emphasise detailed research, but say no to “fragmentation”]. Jindaishi yanjiu [Modern Chinese History Studies] 4 (2012): 4–5.

Zhao Wenhong. Siren caichan quanli tixi de fazhan: xifang shichang jingji he ziben zhuyi de qiyuan wenti yanjiu [Development of the private property rights system: the market economy and the origins of capitalism in the west]. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe, 1998.

Zhong Weimin. “Chaye yu yapian zai zaoqi jingji quanqiuhua zhong de zuoyong: guancha shijiu shiji zhongguo weiji de yige shijiao” [The roles of tea and opium in the process of early globalisation: a perspective for examining China’s crises in the 19th century]. Zhongguo jingjishi yanjiu [Researches in Chinese Economic History] 1 (2009): 96–105.

Zhong Weimin. Chaye yu yapian: shijiu shiji jingji quanqiuhua zhong de zhongguo [Tea and opium: China in the process of globalisation in the nineteenth century]. (Beijing: Sanlian shudian, 2010.

Zhou Donghua. “Zhengque duidai zhongguo jindaishi yanjiu de ‘xiandaihua fanshi’ he ‘geming fanshi’: yu Wu Jianjie Gong Shuduo xiansheng shangque” [Treating properly the “modernisation paradigm” and the “revolutionary paradigm” in modern Chinese history research: a discussion with Wu Jianjie and Gong Shuduo]. Zhongguo shehui kexue luntan [China Social Sciences Forum] 5 (2005): 83–108.

Zhou Xiaohong. “Shi lun shehuishi yanjiu de ruogan lilun wenti” [A tentative discussion of several theoretical issues in social history research]. Lishi yanjiu [Historical Research] 3 (1997): 67–81.

Zhu Xiaoyua. Jindai ouzhou de xingqi [The rise of modern Europe]. Shanghai: Xuelin, 1997.