Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Review of Nikos Daskalothanassis' Ιστορία της τέχνης: H γέννηση μιας νέας επιστήμης από τον 19ο στον 20ό αιώνα [Art history: the birth of a new discipline from the 19th to 20th centuries]


Published: Dec 3, 2015
Keywords:
origins of art history Vienna School Berlin School
Lia Yoka
Abstract

Review of Nikos Daskalothanassis, Ιστορία της τέχνης: Η γέννηση μιας νέας επιστήμης από τον 19ο στον 20ό αιώνα [Art history: the birth of a new discipline from the 19th to 20th centuries], Athens: Agra, 2013. 497 pp.

Article Details
  • Section
  • BOOK REVIEWS
Downloads
Download data is not yet available.
References
Belting, Hans. Identität im Zweifel: Ansichten der deutschen Kunst. Cologne: DuMont, 1999.

Bredekamp, Horst. “A Neglected Tradition? Art History as Bildwissenschaft.” Critical Inquiry 29/3 (2003): 418-428.

Clifford, James. The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art. Cambridge: Harvard University Press, 1988.

Daskalothanassis, Nikos. “Nέα ιστορία της τέχνης και πολιτιστικές σπουδές: Ένα βήμα μπρος δύο βήματα πίσω;” [New art history and cultural studies: one step forward, two steps back?]. In Μουσεία 06: Διαλέξεις και μελέτες για τις πολιτισμικές σπουδές και τις εικαστικές τέχνες [Mouseia 06: Lectures and papers on cultural studies and visual art], edited by Lia Yoka, 40-45. Thessaloniki: Zitis, 2012.

Georgiadis, Sokratis. “Hegels Falle: Voyeurismus in der Architekturgeschichte.” In Hoch 4: Jahrbuch des Fachbereiches Architektur der Universität Hannover, edited by Jos Bosman. Hannover: Internationalismus, 2004.

Gombrich, Ernst. “The Father of Art History: A Reading of the Lectures on Aesthetics of G.W. Hegel (1770-1831).” In Tributes: Interpreters of our Cultural Tradition. Oxford: Phaidon, 1984.

Grau, Oliver. “Media Art’s Challenge for Our Societies,” in Imagery in the 21st Century, eds. Oliver Grau with Thomas Veigl, 349–374. Cambridge: MIT Press, 2011.

Hatt, Michael, and Charlotte Klonk. Art History: A Critical Introduction to its Methods. Manchester: Manchester University Press, 2006.

Iversen, Margaret, and Stephen Melville. Writing Art History: Disciplinary Departures. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

Klotz, Heinrich, and Martin Warnke. Geschichte der deutschen Kunst, 3 vols. Munich: C.H. Beck, 1999 and 2003.

Podro, Michael. The Critical Historians of Art. New Haven: Yale University Press, 1982.

Pooke, Grant, and Diana Newall. Art History: The Basics. London: Routledge, 2007.

Porphyrios, Demetri. On the Methodology of Architectural History. London: Architectural Design/New York: St Martin’s Press, 1982.

Preziosi, Donald. The Art of Art History: A Critical Anthology. Oxford: Oxford University Press, 1998.

Warburg, Aby M. Gesammelte Schriften. Vol 2/1: Der Bilderatlas: Mnemosyne, edited by Martin Warnke and Claudia Brink. Berlin: Akademie, 2008.