Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Review of Fatih Ermiş', A History of Ottoman Economic Thought: Developments Before the Nineteenth Century


Published: Jul 17, 2016
Keywords:
Ottoman Empire Economic Thought Islamic Economic Thought Ottoman Intellectual History Fatih Ermiş
Marinos Sariyannis
Abstract

Fatih Ermiş. A History of Ottoman Economic Thought: Developments Before the Nineteenth Century. London: Routledge, 2014. 

Article Details
  • Section
  • BOOK REVIEWS
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Marinos Sariyannis, Institute for Mediterranean Studies
Principal researcher, Program of Ottoman Studies, Institute for Mediterranean Studies/FORTH
References
Darling, Linda T. A history of social justice and political power in the Middle East: the circle of justice from Mesopotamia to globalization. New York: Routledge, 2013.
İnalcık, Halil. “The Ottoman economic mind and aspects of the Ottoman economy.” In Studies in the economic history of the Middle East, ed. M.A. Cook, 207–18. London: Oxford University Press, 1970.
Kunt, İbrahim Metin. “Derviş Mehmed Paşa, vezir and entrepreneur: a study in Ottoman political-economic theory and practice.” Turcica 9 (1977): 197–214.
Murphey, Rhoads. “Solakzade’s treatise of 1652: a glimpse at operational principles guiding the Ottoman state during times of crisis.” Beşinci Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi Tebliğleri, vol. 1 (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1990), 27–32.
Murphey, Rhoads. Essays on Ottoman historians and historiography. Istanbul: Eren, 2009.
Sariyannis, Marinos. “The princely virtues as presented in Ottoman political and moral literature.” Turcica 43 (2011): 121–44.