Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Reconceiving pasts in a digital age


Published: Jul 17, 2016
Keywords:
digital media digital history Japanese history
Stefan Tanaka
https://orcid.org/0000-0003-0046-5097
Abstract

This essay explores the way that digital media helps us think differently about how we practice history. Digital media can raise two issues about how our current practices can offer new ways to explore the current state of historiography. First, the more one is immersed in digital tools, they make us question first principles, the various practices and assumptions of modern history itself. Second, it offers ways of communicating the past that do not hide the process of “doing” history. In this article I will draw on my project, 1884 Japan, to raise questions about data or the fact. By using recorded happenings, I plan to explore the distancing of fact from the context in which it was embedded. Recorded happenings exist prior to the filtering of importance. It enables us to first recover the heterogeneity of pasts and recover the stories and experiences of a variety of people who have usually been written out of Japanese history. Second, by presenting this material I will suggest a layered, multitemporal history that combines the narrative of national becoming with the experiences of others.

 

Article Details
  • Section
  • ARTICLES
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Stefan Tanaka, University of California, San Diego
Professor of Communication; Director, Center for the Humanities
References
Armitage, David, and Jo Guldi. The history manifesto. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
Azuma, Hiroki. Otaku: Japan’s database animals. Translated by Jonathan E. Abel and Shion Kono. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009.
Bowen, Roger. Rebellion and democracy in Meiji Japan. Berkeley: University of California Press, 1980.
Bowker, Geoffrey. Memory practices in the sciences. Cambridge: MIT Press, 2005.
de Certeau, Michel. “History without chronology.” Public Culture 28/1 (2016): 161–186.
de Certeau, Michel. “History: science and fiction.” In Heterologies: discourse on the other. Translated by Brian Massumi. Forward by Wald Godzich. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986.
de Certeau, Michel. The possession at Loudun. Translated by Michael B. Smith, forward Stephen Greenblatt. Chicago: University of Chicago Press, 2000.
DeLanda’s Manuel. In his A thousand years of nonlinear history. Brooklyn,: Zone Books, 1997.
Dougherty, Jack, and Kristen Nawrotzki, eds. Writing history in the digital age. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2013.
Fasolt, Constantin. The limits of history. Chicago: University of Chicago Press, 2004.
Figal, Gerald. Civilization and monsters: spirits of modernity in Meiji Japan. Durham: Duke University Press, 1999.
Flake, Gary William. The computational beauty of nature: computer explorations of fractals, chaos, complex systems, and adaptation. Cambridge: MIT Press, 1998.
Hartog, François, Regimes of historicity: presentism and experiences of time. Translated by Saskia Brown. New York: Columbia University Press, 2015.
Holland, Dorothy. “Figured worlds.” In Identity and agency in cultural worlds. Cambridge: Harvard University Press, 1998.
Holland, John H. Hidden order: how adaptation builds complexity. New York: Basic Books, 1995.
Howland, Doug. Asserting sovereignty: international law and Japan’s rise in the emerging global order. New York: Palgrave, forthcoming.
Hutchins, Edwin. Cognition in the wild. Cambridge: MIT Press, 1995.
Jenkins, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York University Press, 2006.
Kōichi, Yumoto. Chihōhatsu Meiji Yōkai Nyūsu. Tokyo: Kashiwa shobō, 2001.
Koselleck, Reinhart. Futures past: on the semantics of historical time. Translated by Keith Tribe. Cambridge: MIT Press, 1985.
Locke, John. An essay concerning human understanding, edited and introduction by Peter H. Nidditch. Oxford: Clarendon Press, 1975.
Manovich, Lev. The language of new media. Cambridge: MIT Press, 2001.
O’Donnell, Daniel Paul. “A first law of humanities computing.” Journal of Brief Ideas (13 Mar 2016). doi:10.5281/zenodo.47473.
Sewell, William. Logics of history: social theory and social transformations. Chicago: University of Chicago Press, 2005.
Simmel, Georg. “The metropolis and mental life.” In The Blackwell city reader. Oxford: Wiley-Blackwell, 2002.
Simmel, Georg. The philosophy of money, edited by David Frisby. Translated by Tom Bottomore and David Frisby. New York: Routledge, 1990.
Steinberg, Marc. Anime’s media mix: franchising toys and characters in Japan. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012.
Tanaka, Stefan. “New media and historical narrative: 1884 Japan.” Performance Research 11/4 (2006): 95–104.
Wertsch, James V. Vygotsky and the social formation of mind. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988.
White, Hayden. “The value of narrativity in the representation of reality.” In The content of the form. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987.
Wolf, Maryanne. Proust and the squid: the story and science of the reading brain. New York: Harper Perennial, 2008.