Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Editorial Team

Editor-in-Chief

Professor Konstantinos Koskinas, Dept of Psychology, Panteion University of Social and Political Sciences, Greece

Associate Editors

Dr. Maria Koletsi, Dept of Psychology, Panteion University of Social and Political Sciences, Greece, Greece

Αλέξιος Μπράιλας, Dept of Psychology, Panteion University of Social and Political Sciences, Greece, Greece

Managing Editor

Dr. Irakleitos Souyioultzoglou, Dept of Cultural Anthropology, Panteion University of Social and Political Sciences, Greece

Editorial Board

Professor Ioannis Katerelos, Dept of Psychology, Panteion University of Social and Political Sciences, Greece

Professor Robert C. Mellon, Dept of Psychology, Panteion University of Social and Political Sciences, Greece

Professor Nikos Leandros, Panteion University of Social and Political Sciences

Associate Professor Manolis Dafermos, Dept of Psychology, University of Crete, Greece

Research Assistant Professor Charalambos Tsekeris, National Centre for Social Research, Greece

Assistant Professor Iraklis Varlamis, dept of Informatics and Telematics, Harokopio University

Assistant Professor Andreas Giannakoulopoulos, Ionian University

Dr. Konstantinos Papachristopoulos, Department of Psychology, University of Crete., Greece

Assistant Professor Christina Parpoula, Panteion University of Social and Political Sciences, Greece

Dr. Nicholas Gervassis, University of Plymouth, United Kingdom

Assistant Editor

George Christos Vagias, Dept of Psychology, Panteion University of Social and Political Sciences, Greece