Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Assisted spatial navigation: new directions


Published: Mar 27, 2019
Keywords:
assisted spatial navigation audiovisual landmarks blockchain technology multisensory virtual city
Maria Kostaki
https://orcid.org/0000-0002-0640-5012
Argiro Vatakis
https://orcid.org/0000-0002-6545-376X
Stavroula Samartzi
https://orcid.org/0000-0003-0838-4224
Abstract

Blockchain technology brings new possibilities in assisted spatial navigation. Decentralized map building enables collaboration between users around the world, while providing researchers with a common reference map for extending the capabilities of navigational systems towards more intuitive and accurate landmark navigation assistance. Research on landmark navigation has been mainly focused on the visual characteristics of landmarks. Human behavior, however, has systematically been shown to be enhanced in the presence of multisensory unified events. We propose, therefore, the enhancement of spatial assisted navigation by utilizing landmarks that are multisensory and semantically congruent. Further, our research will provide insights in terms of the auditory parameters that could be combined with a given visual landmark, so as to facilitate landmark retrieval algorithms and user satisfaction during assisted spatial navigation.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Ardito, C., Constabile, M.C., De Angeli, A., & Pittarello, F. (2007). Navigation help in 3D worlds: some empirical evidences on use of sound. Multimedia Tools and Applications, 33, 201-216. doi: 10.1007/s11042-006-0060-0
Drager, M., & Koller, A. (2012). Generation of landmark-based navigation instructions from open-source data. Proceedings of the 13th Conference of the European Chapter of the As-sociation for Computational Linguistics, 757-766.
Ekstrom, A. D. (2015). Why vision is important to how we navigate. Hippocampus, 25, 731-735. doi: 10.1002/hipo.22449
Foo, P., Warren, W. H., Duchon, A., & Tarr, M. J. (2005). Do humans integrate routes into a cognitive map? Map- versus landmark-based navigation of novel shortcuts. Journal of Ex-perimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 31, 195-215.
Kitchin, R. (1994). Cognitive maps: What are they and why study them? Journal of Environ-mental Psychology, 14, 1-19. 10.1016/S0272-4944(05)80194-X
Krukar, J., Schwering, A., & Anacta, V. J. (2017). Landmark-based navigation in cognitive sys-tems. Künstliche Intelligenz, 31, 121-124.
May, A. J., & Ross, T. (2006). Presence and quality of navigational landmarks: effect on driver performance and implications for design. Human Factors, 48, 346-361.
Rehrl, K., Häusler, E., & Leitinger, S. (2010). Comparing the effectiveness of gps-enhanced voice guidance for pedestrians with metric- and landmark-based instruction sets. In S. Fabrikant et al., (eds.) Geographic information science, Lecture notes in computer science, Vol. 6292. Berlin: Springer, 189-203.
Rousell, A., Hahmann, S., Bakillah, M., & Mobasheri, A. (2015). Extraction of landmark from OpenStreetMap for use in navigational instructions. In Proceedings of AGILE 2015, Lisbon.
Rousell, A., & Zipf, A. (2017). Towards a landmark-based pedestrian navigation service using OSM data. International Journal of Geo-Information, 6, 1-22.
Stein, B. E., & Meredith, M. A. (1993). Cognitive neuroscience. The merging of the senses. Cambridge, MA, US: The MIT Press.
Werkhoven, P., van Erp, J. B., & Philippi, T. G. (2014). Navigating virtual mazes: The benefit of audiovisual landmarks, Displays, 35, 110-117.
Wright, A. (2018, May 7). The future of geo is decentralized. Retrieved 20 November from Retrieved from https://blog.foam.space/the-future-of-geo-is-decentralized-c8aebd4200e3.