Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Critical aspects in research infrastructure management


Published: Mar 27, 2019
Keywords:
research infrastructures sustainability interoperability accessibility interactivity
Irakleitos Souyioultzoglou
https://orcid.org/0000-0002-9875-7196
Abstract

As the scholarly communication landscape is constantly evolving, the development of an ecosystem of infrastructures supporting digitally-oriented research practices becomes a necessity. This paper is a contribution to the ongoing discussion on the sustainability of digital research infrastructures∙ it describes four key operating principles and their interrelationships.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
European Commission, Directorate General for Research and Innovation. (2016). Open inno-vation, Open Science, Open to the World. Πρόσβαση 28 Φεβρουαρίου 2019: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3213b335-1cbc-11e6-ba9a-01aa75ed71a1
Leão, D., Angelaki, M., Bertino, A., Dumouchel, S., & Vidal, F. (2018). OPERAS Multilingual-ism White Paper. Πρόσβαση 28 Φεβρουαρίου 2019. http://doi.org/10.5281/zenodo.1324026
Schroeder, R. (2007). e‐Research Infrastructures and Open Science: Towards a New System of Knowledge Production? Prometheus, 25 (1), 1-17. http://doi.org/10.1080/08109020601172860
Karagiannis, F., Keramida, D., Ioannidis, Y., Laure, E., Vitlacil, D., & Short, F. (2013). Techno-logical and organisational aspects of global research data infrastructures towards year 2020. Data Science Journal, 12, pp. GRDI1-GRDI5. https://doi.org/10.2481/dsj.GRDI-001