Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

The urban question in the context of the “double world”


Published: Sep 10, 2019
Keywords:
cyber territory physical world digital world augmented territories urban question
Stella Kyvelou
https://orcid.org/0000-0002-8144-7597
Abstract
Once the principle of the inseparability of the material world and cyber territory has been admitted, the question put to the urban planner is being transformed. The transition from the representation of two separate worlds - the physical on the one hand and the digital on the other - to a representation of a “double world” in the sense of the indivisible inter-connection of the physical and the digital, leads to a change of paradigm in abstraction and representation. By accepting the principle of considering the material world and the cyber territory (and not cyberspace) as an indivisible whole, we come up to realize that the urban question changes. If, in the past, our thoughts and studies were aimed at seeking a common world that we should discover and maintain, the modern world is not presumed to belong exclusively in the material reality. The planner’s work, therefore, should certainly take into account this interconnection, the discontinuous, fragmentary involvement, of matter and information. However, this phenomenon is not new since the symbolic dimension of cities, architecture and space in general has always closely interwoven representation and the real world. The difference is that there was then a connection with a particular territory or a national identity. Today, this ancient territorial reference is weakening, although there are signs of reversion to it. Based on these observations, the paper will discuss the evolution of the urban question under the assumption of the indivisible “double world” and the augmented territories.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Stella Kyvelou, Panteion University of Social and Political Sciences
Associate Professor, Dept. of Economic and Regional Development
References
Aurigi, A. & Cindio de, F. (2008). Augmented urban spaces: articulating the physical and electronic city. Aldershot, Hampshire, England; Burlington, VT: Ashgate.
Deleuze, G. & Guattari, G. (1991). Qu’est-ce que la philosophie? Paris: Editions de Minuit.
Duarte, F. & Firmino, R.J. (2009). Infiltrated city, augmented space: information and communication technologies, and representations of contemporary spatialities. The Journal of Architecture 14 (5), 545-565.
Faludi, A. (2005), Territorial Cohesion (Special Issue). Town Planning Review 76 (1), 1-118.
Kyvelou, S. (2010). From spatial planning to spatial management: the concept of strategic spatial planning and territorial cohesion in Europe. Athens: Kritiki Publications.
Kyvelou, S. (ed.) (2016). Maritime dimension of territorial cohesion, maritime spatial planning, sustainable blue growth (Maritime Spatial Issues). Athens: Kritiki Publications.